Nieuws

 

Actie voor verlenging moratorium schaliegasboringen


Categorie: Landelijk milieunieuws
Datum: 22 april 2013

Milieudefensie en lokale bewonersorganisaties, waaronder Schaliegasvrij Haaren, voeren op woensdagmiddag 24 april actie op het Plein in Den Haag. Zij bouwen daar een zes meter hoge schaliegasboortoren en laten Kamerleden het geluid van het boorproces horen. Met deze actie vragen zij om een verlenging van het moratorium op (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas.

Op 24 april debatteert de Tweede Kamer over het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de risico's van schaliegasboringen. Volgens milieu- en bewonersorganisaties is de opzet van het onderzoek niet voldoende om een goede inschatting van de risico's te kunnen maken. Bovendien plaatsen zij grote vraagtekens bij de haalbaarheid van 1 juli als datum waarop het onderzoek afgerond zou moeten zijn. Ze hebben de Tweede Kamer middels een brief gevraagd er bij de minister op aan te dringen het onderzoek naar de risico's op schaliegas uit te breiden en minimaal twee jaar extra in te ruimen voor de uitvoering van het onderzoek. Gedurende deze tijd moet het moratorium op de winning van schalie- en steenkoolgas in stand blijven. De brief is ondertekend door Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace Nederland, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, De Waddenvereniging, Boxtel SchaliegasNee! en Schaliegasvrij Haaren.

Campagneleider Geert Ritsema van Milieudefensie zit in de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Hij stelt: “Het onderzoek is haastwerk en veel te beperkt. De kosten van milieu- en gezondheidsschade worden niet meegenomen, noch de kosten van de maatregelen die nodig zijn om schade die tijdens de winning kan optreden te voorkomen of te repareren. Ook wordt er niet gekeken naar de gevolgen die de winning van schaliegas zou kunnen hebben voor de transitie naar duurzame energie. Als lid van de klankbordgroep heb ik, net als een aantal andere leden, herhaaldelijk tevergeefs op deze hiaten in het onderzoek gewezen.”

 

nieuws

Milieu- en natuurgerelateerd nieuws van
binnen en buiten het Milieucafé. Heeft u
iets te melden wat interessant is voor de
bezoekers van het Milieucafé?

Neem dan met ons op.


twitterlogo

Voor het allerlaatste nieuws: volg het
Milieucafé op Twitter!