Nieuws

 

Ontwerpwedstrijd voor interactieve afvalbak


Categorie: Regionaal milieunieuws
Datum: 3 augustus 2017

Mensen die vernieuwende en uitvoerbare ideeën hebben voor een interactieve afvalbak kunnen meedoen met een ontwerpwedstrijd van de gemeenten Tilburg en Eindhoven. De gemeenten dagen hun inwoners uit om met voorstellen te komen voor een afvalbak die mensen ertoe aanzet om beter op te ruimen op straat. Dit kan bijvoorbeeld door geluid, licht, spelelementen ofwel door ‘seductive interaction design’. Holle bolle Gijs is met zijn 'Papier Hier' is voor veel mensen een herkenbaar voorbeeld van een interactieve afvalbak.

"Afval trekt afval aan, terwijl iedereen een schone stad wil", stelt wethouder Mario Jacobs, "Hoe mooi zou het zijn om de inwoners van Tilburg en Eindhoven met een prachtige interactieve afvalbak te verleiden hun afval beter op te ruimen? Met al het talent en alle denkkracht in beide steden en daarbuiten, verwacht ik dat deze ontwerpwedstrijd een groot succes wordt. En het beste ontwerp? Die afvalbak ga je in beide steden zien!"

Krachtenbundeling
Eindhoven is bekend vanwege design en technologie, Tilburg is voorloper op het gebied van sociale innovatie. De gemeenten verwachten dat de bundeling van krachten in deze wedstrijd een groot aantal goede en vernieuwende ideeën moet opleveren: Tilburg meets Eindhoven. Sociale toepassing meets Design.

Wedstrijd
Iedereen krijgt de mogelijkheid ideeën in te dienen via afvalbak@eindhoven.nl. Deze ideeën worden door een jury beoordeeld en de beste krijgen een uitnodiging voor de finale op 3 oktober. Hier kunnen deelnemers hun voorstel presenteren aan de jury. Vervolgens kiest de jury het beste idee. De winnaar krijgt, naast een cheque van € 1.000, begeleiding om het idee een stap verder te brengen naar een prototype of eerste exemplaar. De jury van de ontwerpwedstrijd bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenten Tilburg en Eindhoven, een vertegenwoordiger van De Efteling en een hoogleraar gedragswetenschap.

nieuws

Milieu- en natuurgerelateerd nieuws van
binnen en buiten het Milieucafé. Heeft u
iets te melden wat interessant is voor de
bezoekers van het Milieucafé?

Neem dan met ons op.


twitterlogo

Voor het allerlaatste nieuws: volg het
Milieucafé op Twitter!