Milieucafé 29 november 2018

Afval scheiden verandert

Terugblik op de excursie Milieustraat

Na een amusante korte boekpresentatie van NederlAnders, een creatief werk van vaste Milieucafé bezoeker Wim Kersten, blikken we terug op de jubileumexcursie naar de Milieustraat. Op een herfstige donderdagavond 15 november kwamen ruim 40 mensen kijken hoe het er bij de afvalverwerking aan toegaat. En dat niet alleen, mensen werden zelf aan het sorteren van restafval gezet.

De mensen werden welkom geheten door wethouder Berend de Vries, en ook door hem gefilmd. Eén van de bezoekers was Jos Sibum en hij komt over zijn ervaringen vertellen. Begeleid door de gastheer van het BAT, Piet van Oirschot. Maar niet dan nadat Frans Post, gekleed in witte jas met BAT-pet en beschermende handschoenen, zijn persoonlijke voetnoten had geplaatst.

"Piet wees mij als vrijwilliger aan," verklaart Frans als de hilariteit wat is gezakt. "De claim was dat 90 procent van het restafval nog verder te scheiden is. Daar twijfelde ik aan want Tilburgers scheiden hun afval goed. Maar toen kreeg ik een paar authentieke vuilniszakken voor mijn neus. En ik kan zeggen, het was heel erg. Nu geloof ik dat zelfs 95 procent van het afval nog nagescheiden kan worden. Bizar was ook om te zien dat in een zak van een eenpersoons huishouden, blijkbaar tien tot twaalf lege blikjes van energiedrank kunnen worden aangetroffen! Wat voor dieet is dat?"

Jos Sibum had zich opgegeven omdat hij wel eens wilde weten waar zijn vuilniszak bleef. "Ik dacht, we volgen die zak maar eens. Van te voren dacht dat ik wel goed was in afval scheiden. Maar ik had toch een chipszak bij het plastic zitten en dit mocht dus niet. Overigens heb ik nooit een gele kaart gekregen van de klikopolitie want ik woon in een flat en daar werkt men niet met losse containers."

Tevreden
Verder viel het Jos op dat nascheiden een arbeidsintensief proces is. En dat de boel goed is georganiseerd. Hij is het wel eens met de ambitie die Berend de Vries schetste: dat we nog meer afval aan de bron moeten scheiden. Verder was Jos blij verrast om te zien dat La Poubelle nu ook bij de poort van de Milieustraat vertegenwoordigd is. "Ik ben namelijk een beetje verslaafd aan La Poubelle…"
- Qua verslaving kon het erger, merkt de presentator op.
- Vraag dat maar eens aan mijn vrouw…

Oppervuilnisman Piet van Oirschot is tevreden over de avond al had hij meer bezoekers verwacht. "Het was ook een beetje koud. Mensen hebben een redelijk kijkje in de keuken gekregen. Men ziet ook in dat er nog best veel milieuwinst te halen is, ook al doen Tilburgers goed hun best." Piet legt uit dat in Tilburg nu per jaar gemiddeld 148 kilo restafval per inwoner wordt opgehaald. Daarmee is men koploper van de Brabantse steden want in Breda praten we over 199 kilo per inwoner, in Eindhoven 220 kilo en in Den Bosch zelfs over 240 kilo. "Het doel in Tilburg is om in 2019 verder te stijgen op de ladder door naar 140 kilo per inwoner te gaan, dus we hebben nog een klein traject te gaan."

Piet weet dat in de hoogbouw minder wordt gescheiden omdat het gft daar niet apart wordt opgehaald. "Dus wordt daar ook relatief veel eten weggegooid. Even goed vonden we het raar om een volle zak pepernoten aan te treffen, drie weken voor de Sinterklaas. En groenten die nog in de plastic folie zitten is ook raar…"

Veranderingen
Bij het grof afval gaan zaken veranderen, weet Piet te melden. "Heel in het kort: een aantal zaken gaan we voortaan gratis inzamelen. Puin bijvoorbeeld, dakleer, gips en grond worden van 1 januari gratis. Mits men dit afval goed gescheiden aanbiedt… Als je alles bij elkaar mietert, gaat het je geld kosten. Alles wat ongescheiden de restbak in gaat, kost dan voortaan 25 cent per kilo. Hetzelfde geldt voor bouw- en sloopafval."

"De moraal is: Wie niet gaat scheiden, wordt niet beloond. Wie goed gescheiden aanbiedt, die gaat in beginsel nul euro betalen. Dit is ook verdedigbaar want het opstoken van restafval is echt zonde en ook slecht voor het milieu. Eten en nat hout in de oven, dat is echt niet nodig."

Verder viel al in de media te lezen dat alle Tilburgers een nieuw pasje krijgen voor de Milieustraat. (Bedoeld zijn alle ingezetenen die Afvalstoffenheffing betalen.) "Met dat pasje mag je tweemaal per maand naar de Milieustraat, 24 maal per jaar. Er zijn nu mensen die 185 maal per jaar langs komen… Dat is niet pluis en daar steken we dus een stokje voor."

Tot besluit een tip van Piet van Oirschot: kom niet naar de Milieustraat op de dag na Hemelvaart. "Dan heeft iedereen geklust en zijn tuin opgeruimd, De vrijdag na Hemelvaart is onze Black Friday… "

Jos Sibum heeft ook een tip voor het BAT: kijk eens naar de volgorde van de containers in flats. "Nu is de plasticbak het eerste dat mensen tegenkomen. De gemaksgeoriënteerde flatbewoner gooit zijn afvalzak in de eerste bak de beste, dat is nu die plasticbak. En dan moet ik hem weer eruit halen." Piet vindt het een goede tip omdat hij simpel is. Mensen blijven toch gewoontedieren.

De opmerking triggert wat opmerkingen uit de zaal. Tine van de Weijer ergert zich aan illegale stort. Wordt er nog nagedacht over een mobiele milieustraat? Zodat je grof huisvuil kunt ophalen per wijk. Niet alle mensen zijn in staat om de rit naar de Milieustraat te maken.
Piet meldt dat hierover wordt nagedacht. "Komende januari komt er een discussienota in de gemeenteraad over het afvalbeleid voor de komende jaren. Een aantal mensen plaatst ook afval bij containers in plaats van dat ze het wegbrengen. Dit vinden we wel een probleem. Vroeger kende Tilburg een gratis ophaalsysteem. Dat is afgeschaft om budgettaire redenen. In januari krijgt de raad diverse smaken aangeboden."

Een man vindt het vreemd dat hij nog steeds afvalwagens naar de Spinder ziet rijden. Dat afval gaat toch niet ongescheiden op de stort? Piet kan hem geruststellen, "Wat wij naar de verbrander brengen, wordt daar gescheiden verwerkt. De GFT-fractie wordt inderdaad op de Spinder gelost. Het restafval wordt geperst en gaat naar de verbrander van Suez."

Een andere bezoeker heeft goed opgelet bij een eerder Milieucafé. "Over hoeveel jaar krijgen we betaald voor de herbruikbare grondstoffen die we aanbieden?" Piet beaamt dat er in een oude iPhone veel mooie materialen zitten en dat geldt voor meer apparaten. "Helaas is dit bedrijfsmodel voor de meeste grondstoffen nog niet rendabel – ook niet voor textiel. Maar uiteindelijk komt het ervan. Het moet wel want grondstoffen raken op en zullen dus steeds duurder worden."

 


Volgend artikel: Zwartboek Fietsen


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk