Akkoord 1.0

 

Het Akkoord van Paradox, een terugblik

Wie Google voert met Akkoord van Paradox komt uit in 2010. Vier jaar geleden bedacht de redactie van het Milieucafé het concept, en kreeg de nieuwe coalitie een exemplaar overhandigd. vanavond gaan vier experts schrijven aan het Akkoord 2.0. Dus is het nuttig om kort terug te kijken op wat het vorige Akkoord heeft opgeleverd.

Isoleren van oude woningen
In maart 2010 gaf Wim Timmermans van bouwbedrijf Van der Weegen een dringend advies om werk te maken van het isoleren van oude woningen. En als het kan ook een beetje tempo.
Presentator Michel Jehae kan melden dat dit initiatief geslaagd is. Eind 2015 zullen in Tilburg ruimt 4.000 woningen zijn geïsoleerd. Tot genoegen van de bewoners.

Stimuleer elektrische auto's
Journalist Joris Luyendijk toonde zich voorvechter van technische innovatie in de automobielbranche. Michel beoordeelt ook dit idee als geslaagd. Destijds in 2010 was het nog geen issue. Nu kan niemand meer om elektrisch rijden heen. Tilburg kreeg laadpunten en de hybride Mitsubishi's en Volvo's zijn niet aan te slepen. Misschien heeft het ook wel een beetje geholpen om de assemblagefabriek van Tesla in Tilburg te krijgen...

Koester de stadsnatuur
Vogelkenner Wiel Poelmans brak een lans voor de stadsnatuur. Het verhaal van de slechtvalk op Westpoint illustreerde de potentie van de gebouwde omgeving als habitat, want de natuur is flexibel.
Helaas moet Michel concluderen dat deze ambitie is gefnuikt. Veel bomen langs woonstraten zijn simpelweg opgeruimd, zoals in de Molenbochtstraat en de Hart van Brabantlaan. Natuur bleek een sluitpost bij de verbreding van het Wilhelminakanaal. Op het Van Gend en Loos terrein werd de natuur speelbal van een subsidiespel. Ondanks protesten en oproepen.

Verbeter bereikbaarheid per spoor
Fractievoorzitter Loes Dielissen van de TVP en GroenLinks Statenlid Johan Martens bepleitten met kracht de realisatie van nieuwe NS-stations in Udenhout en Berkel-Enschot.
Ook hiervan moet Michel concluderen dat dit project mislukt is. Het vertrekkend college draaide asfalt, asfalt en nog eens asfalt. De nieuwe stations zijn geen steek verder gekomen.

Bevorder duurzaam ondernemen
Wim van Dijk, directeur elektrotechnisch installatiebureau Klostermann en voorzitter van het platform MVO van ondernemersorganisatie Uneto-NVI, bepleit aanhoudende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hierover is Michel weer redelijk positief: sinds 2010 zijn bijna vierduizend woningen geïsoleerd en verduurzaamd. De elektrische auto deed zijn intrede. Bewoners gingen zelf aan de slag met duurzame energieopwekking.

Asbest uit Tilburg
Blijft over punt 6, het asbestprobleem. Tiny Kox en Jean-Louis van Os hielden een krachtig en emotionerend betoog om deze sluipmoordenaar uit Nederland te verjagen. Helaas, deze ambitie is mislukt. Nog steeds vallen meer doden door asbest dan door het verkeer. Schokkend is dat het verhaal nog grotendeels hetzelfde is gebleven. Michel is er dan ook kort over: hierover hoeven we niet te discussiëren vanavond. We nemen het gewoon weer op in het Akkoord van Paradox 2.0.

 

 

Wim Timmermans
Wim Timmermans

Joris Luyendijk en Michel Jehae
Joris Luyendijk en Michel Jehae

Loes Dielissen
Loes Dielissen in 2010

Tiny Kox en Jean Louis van Os
Tiny Kox en Jean Louis van Os


Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk