Milieucafé 29 maart 2018

Op naar een stevig Akkoord

Hoewel kort op het vorige (gratis) café van 8 maart, toen de stad aan het woord kwam, is Paradox toch weer gezellig gevuld. Vanavond gaat het over de verkiezingsuitslag, uiteraard. We zijn verder vooral benieuwd naar wat het nieuwe gemeentebestuur moet gaan doen. Aan duurzaamheidsambities geen gebrek, maar de uitvoering stagneert en meestal zijn een paar windmolens voldoende om de Nimby-knop vol open te draaien.

De bedoeling van de avond is om voorstellen te formuleren waar iedere partij mee kan instemmen. Of ze nu links is, midden, rechts, of lokaal. Een Akkoord van Paradox dus. Twee keer eerder kwam er een tot stand – in 2010 en in 2014.

Energiezuinig
In 2014 heette het bijvoorbeeld "Ga door met het energiezuiniger maken van oude woningen en reserveer daarvoor voldoende budget. Laten we in Tilburg het goede voorbeeld geven door ons te richten op Energienota Nul, of 'Nul op de meter', zoals we onlangs in een Green Deal tussen gemeente en corporaties hebben afgesproken."
Sindsdien hebben gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties, hier stevig werk van gemaakt.

Duurzaam inkopen
Een andere ambitie: "Herijk het gemeentelijk aanbestedingsbeleid: maak Total Cost of Ownership leidend, stel concrete milieueisen, stimuleer hergebruik en zet in op klimaatneutraal. Bevoordeel bedrijven met inzet van mensen met een handicap en Tilburgse werklozen."
Ook hiervoor kwam nieuw beleid en duurzaam inkopen werd de norm. Voor de verbouwing van het stadskantoor en het busstation wordt circulair beton ingezet.

Stadsbos
In 2014 kwam ook het Stadsbos om de hoek kijken. "Ontsluit het gebied, haal prikkeldraad en hekken weg en laat loofbos en heide ontstaan. Geef ruimte aan vrijetijdsbesteding en horeca en regel met partners dat de natuurlijke processen weer hun gang kunnen gaan en beleefbaar zijn voor de Tilburgers. Begin al in 2014 met de aanleg van 'ommetjes', zorg voor een budget voor cofinanciering en gebruik huidige groenmiddelen voor extra inzet."
Over het Stadsbos is veel gesproken en een deel van het prikkeldraad en de hekken is weg. De heide kreeg de ruimte maar voor de Tilburgers is het gebied nog onvoldoende toegankelijk. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

Luchtkwaliteit
Fijnstof en superfijnstof kwam ook in Paradox regelmatig aan de orde. "Zet in op zoveel mogelijk maatregelen voor het verminderen van autoverkeer. Stimuleer OV en bevoordeel elektrische auto's, bijvoorbeeld met gratis parkeren. Breid de milieuzone uit en weer vieze bestelbusjes uit de stad. En geef als gemeente in alles het goede voorbeeld."
Er zijn volop plannen gemaakt de afgelopen vier jaar. Maar veel van die plannen haalden het niet – zie de Nieuwlandstraat en de rest van de binnenstad. En van de milieuzones horen we ook niet veel meer.

Er is kortom nog veel werk aan de winkel. Het Akkoord 3.0 is in de maak.

Zie hier de tekst voor het akkoord van 2010.
En hier het tweede akkoord van 2014.

 


Volgend artikel: Verkiezingsuitslag geduid

 

Verslag: Hans van den Berk

Foto's: Jasper Schoonhoven