2022

Akkoord van Paradox 2022

Langzaam verkeer, groene energie, groene daken

Op 11 april werd het vierde Akkoord van Paradox gepresenteerd aan alle fracties van de nieuwe gemeenteraad. Het grootste deel van de inhoud is de neerslag van het Milieucafé van 31 maart maar voor de woningbouw grijpen we ook terug op eerdere cafés.

Esmah Lahlah (GroenLinks) neemt het voortouw in de formatie

Drie thema's staan centraal in dit alweer vierde Akkoord van Paradox.

Voorrang voor langzaam verkeer
Fietsers en voetgangers verdienen echte voorrang in het denken over mobiliteit. Nog steeds is de auto het vertrekpunt en dit zien we overal terug in de stedelijke planning en bij de uitvoering van werkzaamheden. Een fundamentele omslag is nodig; de binnenstad vraagt om heldere politieke keuzes, waarbij het belang van fietsers en voetgangers voorop staat en de ruimte voor de auto afneemt naarmate we dichter bij het centrum komen.

Duurzame en betaalbare energie voor bedrijven en woningen
De aandacht bij de energietransitie gaat tot nu toe vooral uit naar huishoudens. De helft van het energiegebruik komt echter voor rekening van bedrijven. Grote bedrijven zijn al vaak serieus bezig met verduurzaming maar in het MKB is de situatie anders. En hoewel 9 van de 10 de ondernemers zegt te willen verduurzamen, treft slechts 5% concrete maatregelen. Er moet kortom een flinke schep bovenop en de gemeente dient hier de regie in te nemen.
En op woninggebied heeft Nederland de zonnepanelen massaal ontdekt maar er is nog heel veel te doen in de wijken. De gemeente kan belangrijk bijdragen aan versnelling van de energietransitie.

Groene, multifunctionele daken
Leefbaarheid en klimaatadaptatie verdienen een volwaardige plek in de stedelijke planning. Voor een duurzame compacte binnenstad zou Tilburg werk moeten maken van groene en multifunctionele daken.

Download hier het Akkoord van Paradox 2022

11 april 2022, overhandiging op het stadshuis bij de start van de formatie


Volgend artikel: Programma in vogelvlucht

Niels van Stappershoef (VVD)

Hans Smolders (LST)

Anne Zouridis (CDA)

Evelien Kostermans (GroenLinks) en Frans van Aarle (Lokaal Tilburg)

Helma Oostelbos (SP)

 

Foto's: Paul van Rijswijk