2017

Langs de meetlat

Het is tijd voor deskundige reflectie. Wat vinden Marjan Minnesma en Ed Nijpels van het gebodene? Zijn de Brabantse steden op de goede weg?
Voor Minnesma is het eenvoudig: de pitch van Helmond spreekt haar het meest aan. Simpelweg omdat de stad met de tijdhorizon van 2035 het dichtste in de buurt zit van wat nodig is.
Verder wordt helder dat iedereen met vergelijkbare dingen bezig is. Ze hoort overal dat provincies dwarsliggen als het gaat om windmolens. "Dat vind ik jammer want ik zie ook op allerlei plaatsen dat bewoners en corporaties graag willen."

Ed Nijpels spreekt tegen dat de provincie Brabant dwars zou liggen. Verder krijgt een dergelijk vergelijkend warenonderzoek al gauw het karakter van een competitie. "Echter ik ga hier geen oordeel geven. Wat ik waarneem is dat de intentie bij alle vijf de steden dezelfde is. Ze nemen maatregelen met verschillende snelheden, maar de doelstellingen komen overeen. De een opereert meer technisch, de ander werkt meer sociaal en interactief."

Zelf is Nijpels een aantal jaren geleden present geweest bij de ondertekening van het Brabants EnergieAkkoord. "Een dergelijk akkoord moet onafhankelijk bekeken worden. De provincie heeft een belangrijke taak om de voortgang te bewaken. Geld is niet het probleem! Soms is maar paar miljoen euro nodig om een goed initiatief nét van de grond te tillen. Het zou in mijn optiek goed zijn als de provincie nog meer sturing gaat geven, en problemen en hindernissen uit de weg ruimt."

Nijpels wil evenwel niet gaan zeuren. Wel heeft hij zorgen over een punt en dat is de organisatiekracht van met name kleine gemeenten. "Dat is een aandachtspunt. Kleine gemeenten hebben niet de menskracht om dit soort projecten van de grond te krijgen. Die moet je dus ondersteunen en helpen. Juist de provincies kunnen en moeten het platteland meenemen in deze noodzakelijke beweging."

 

Er wordt een dia geprojecteerd met de ambities van de B5. Hamvraag is: gaan ze het halen? Marjan Minnesma bespeurt veel enthousiasme. "Ik heb goede hoop dat ze ook zullen gaan versnellen. Het mooie is dat je met dit soort plannen niet alleen investeert in energiebesparing; je krijgt er ook geld voor terug." Daarop haakt Ed Nijpels op zijn Hollands in: "Energiebesparing is een feest voor je portemonnee. Wat je investeert verdien je dubbel en dwars terug!"

Toezicht houden op de prestaties van bedrijven is in de praktijk lastig want daar zijn specialisten voor nodig. Maar Nijpels heeft een interessante mededeling. "Wij hebben in Nederland een wet Milieubeheer. Al meer dan tien jaar. Daar staat het volgende in. Als een bedrijf een maatregel kan nemen die in vijf jaar kan worden terugverdiend, dan is dat bedrijf verplicht die maatregel te nemen. Verplícht! En nu komt het mooie: die maatregel is in al die jaren nog nooit gehandhaafd! Zoiets is gewoon dom. Het bedrijfsleven zou met deze vuistregel enorm veel geld kunnen verdienen. De Omgevingsdiensten moeten hier echt als de wiedeweerga mee aan de slag."

Het wordt tijd voor de pauze. Ed begint te dollen en stelt voor om met Marjan in Tilburg carnaval te gaan vieren. Als kruikezeikersechtpaar kunnen ze dan mooi in de onecht worden verbonden.

Het publiek dat op sommige vragen online en live mee kan stemmen heeft inmiddels ook gesproken. Helmond komt uit de bus als best scorende stad. En Tilburg eindigt als goede tweede.

 


Volgend artikel: De provincie Noord-Brabant


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk