2010

'Asbestverwijdering moet veel veiliger'

Het Comité Asbestslachtoffers vindt dat asbestverwijdering of sanering veel veiliger moet gebeuren in Tilburg. "Mensen kunnen er vaak gewoon langslopen."

Jean-Louis van Os, lid en advocaat van het Comité Asbestslachtoffers, noemt onder meer de asbestverwijdering bij de voorraadhal van de Jumbo aan de Broekhovenseweg. Renovatie van de ruimte is stilgelegd nadat asbest werd aangetroffen. Wettelijke voorschriften zijn in acht genomen. Enkele bezorgde medewerkers die jarenlang in deze hal van het toenmalige Lekker en Laag werkten, hebben zich bij Van Os gemeld voor eventuele schadevergoeding. Inademing van asbestdeeltjes kan na een incubatietijd van tussen de tien tot veertig jaar gezondheidsgevolgen hebben.

SP-senator Tiny Kox is eveneens lid van het Comité Asbestslachtoffers. Hij stelt dat asbestverwijdering of sanering secuur moet gebeuren, omdat daarbij tevens slachtoffers kunnen vallen. Kox: "In een symposium van VROM en de milieupolitie deze maand kwam naar voren dat in Nederland al vierduizend keer op verkeerde wijze asbest is verwijderd. Dat betekent in vier op de vijf gevallen!" Van Os: "Je ziet vaak dat mannen in een soort maanpakken de asbest verwijderen, terwijl voorbijgangers daar gewoon onbeschermd langs kunnen lopen. Iemand hoeft maar een vezel asbest in te slikken, en dat kan twintig jaar later dodelijk blijken."

Blauw en wit
Zij bespreken ook het binnenkort te verschijnen rapport van de Gezondheidsraad over schadelijke gevolgen van asbest. Volgens de Gezondheidsraad kan asbest naast longkanker ook eierstok- en strottehoofdkanker veroorzaken. Verder zou blauw asbest even gevaarlijk zijn als wit asbest. Volgens cijfers in het rapport overlijden in Nederland jaarlijks meer dan duizend mensen aan kanker door blootstelling aan asbest. Dit betreft mensen die werkten in asbestfabrieken, de bouw, garages en scheepsbouw, dus niet specifiek in Tilburg. Het Comité Asbestslachtoffers vindt dat in Tilburg snel moet worden geïnventariseerd waar zich asbestdeeltjes bevinden. Bijvoorbeeld in de spoorzone en in andere delen van de stad met gebouwen van vóór 1993 – in dat jaar werd asbest pas verboden. Kox bepleit bovendien de komst van een asbest-interventieteam.

 


Volgend artikel: Zestienjarig talent bespeelt bomvolle zaal

Frans Post, Michel Jehae, Tiny Kox en Jean Louis van Os

Tiny Kox

Jean Louis van Os

Tiny Kox en Jean Louis van Os

Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Andrea van Dael/JEM