2014

Wethouder Berend de Vries:

Een warm welkom

Wethouder Berend de Vries opent de avond en vat de geschiedenis kernachtig samen. De honderdste editie is een feit. Wat ooit begon als een experiment werd al gauw een gegeven. Sinds 1993 krijgt het Milieucafé terecht een structurele subsidie van de gemeente Tilburg. "Toenmalig milieuwethouder Roel van Gurp van GroenLinks twijfelde nog wel even. Voor je het weet organiseer je een borrelavond voor de eigen achterban... Maar die vrees bleek ongegrond. Het Milieucafé is uitgegroeid tot een gezaghebbend podium voor debat en discussie. Een instituut om trots op te zijn; als je in die 22 jaar in totaal ruim 16.000 bezoekers weet te trekken, dan doe je ertoe."

De Vries wijst op de keur van gasten die de revue passeerden: ondernemers, wetenschappers, milieubeschermers, ambtenaren. "En natuurlijk de politici: jullie hebben ze allemaal wel te gast gehad." Hij wil maar zeggen: het café is uitgegroeid tot een belangrijk podium voor debat over natuur en milieu en aanverwante thema's. "Het biedt vaak onverwachte perspectieven. Het toont zich inspirerend, maar ook regelmatig als een luis in de pels. Ik hoop dat jullie politici op die kritische manier blijven bejegenen. Om uw hoofdgast Jan Terlouw te citeren: Hoed u voor de mensen die het zeker weten. Twijfel brengt de mensen vooruit. Door een eigenwijze rol te kiezen heeft het Milieucafé zijn waarde bewezen. Van harte dank voor jullie inzet, namens het stadsbestuur. Ga zo door!"

Buiten is het koud, maar binnen is de toon gezet.

 

 


Volgend artikel: Jan Terlouw

Berend de Vries

Berend de Vries


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk