2021

Afscheid van Berend de Vries

Wethouder Berend de Vries neemt na 11 jaar wethouder te zijn geweest, afscheid van de gemeente Tilburg. In die periode was hij regelmatig te gast bij het Milieucafé om te praten over verschillende onderwerpen uit zijn portefeuille, zoals afval, energie en klimaat. Voor dit afscheidsinterview sprak Marc Pruijn met hem af op de Kempentoren in 'zijn' inconische Spoorpark. Hoe kijkt Berend de Vries terug op zijn wethouderschap?

Een belangrijk thema dat speelde in het stadsbestuur was wennen aan de nieuwe rol van de overheid; ruimte geven aan initiatieven van onderop en deze van harte ondersteunen en mogelijk maken. Het Spoorpark is er een aansprekend en uniek voorbeeld van. Verder is Berend trots op de LocHal als project.

Afval en Energie

Tilburgers hebben vooral te maken gehad met het afvalbeleid: de gescheiden inzameling van gft en plastic - en de controle daarop door de klikopolitie. De hoeveelheid restafval is stevig teruggebracht: van 250 kilo per persoon per jaar is Tilburg nu hard op weg naar de 100 kilo. Weerbarstig blijkt het verduurzamen van particuliere woningen. Nuttig -en dat is meteen een tip voor beoogd opvolger Bas van der Pol- is aan de voorkant van ontwikkelingen, investeren in het proces; dit betaalt zich altijd uit volgens Berend. "Bij het windpark op de Spinder hebben we burgers en bedrijven nauw betrokken en er zijn letterlijk nul protesten geweest. Dat is bijzonder."

Voor de bezoekers van het Milieucafé heeft Berend een persoonlijke boodschap: Zodra het weer kan, kom dan weer in groten getale naar Paradox want het café is een instituut dat we moeten koesteren. "En hou de positief kritische houding naar de gasten en bestuurders vast. Want het debat over jullie onderwerpen moet gevoerd blijven worden."
Berend blijft overigens in Tilburg wonen. We zullen hem zeker terugzien in een toekomstig Milieucafé in Paradox.

 


Volgend artikel: Energie en natuurherstel: TV-cafe nummer 4