2013

Bomen in de Molenbochtstraat

Eind 2011 liepen de bewoners van de Molenbochtstraat te hoop tegen de dreigende bomenkap in hun eigen straat. Ook in de Sumatrastraat heerste onrust. Bewoners waren boos en de gemeenteraad begreep het niet. Raadsleden roerden zich, wethouders deden toezeggingen. En toen werd het stil...
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. En dus zijn we benieuwd aan het begin van het groeiseizoen: hoe staat het er nu mee?

Robert Coolen is lid van de klankbordgroep. Hij beklimt het podium om het spits af te bijten en legt de situatie uit. De Molenbochtstraat is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw. De woningen zijn even oud; de bomen idem dito. Het geeft sfeer en dus zijn de huidige bewoners verknocht aan hun huis, hun buurt en het groen in de straat. Allemaal redenen om daar te willen wonen, vat Robert het samen.

Na het Milieucafé waarin de plannen voor de bomenkap werden behandeld, is er wel iets gebeurd. Coolen: "Het proces met gemeente verliep sindsdien een stuk beter. In eerste aanleg werden ons de plannen door de strot gedrukt. Nu is een flink aantal vergaderingen belegd waarin overleg plaatsvond."

En dus is het eind goed, al goed, probeert de presentator hoopvol? Nou nee. "De bomen moeten alsnog om," constateert Robert nuchter. "Allemaal." Het blijkt dat er wel degelijk gekeken is of niet een aantal behouden kon blijven. Maar het is dus niet haalbaar. "Het zijn relatief smalle straten en er zit heel veel onder de grond. Aan oude leidingen, riolen, waterleidingen, kabels, woningaansluitingen. Dat moet allemaal vervangen worden."

Uiteraard zijn de bewoners geschrokken van de conclusies. Ze vonden het eerst ook wat kort de bocht. Maar uiteindelijk is de buurt overtuigd dat het niet kan - althans binnen het budget dat ervoor staat. En dan houdt het verhaal eenvoudigweg op.

Is al bekend wat er voor het oude groen terugkomt? Jazeker, weet Coolen: "Passende bomen, geen sprietjes zoals in de Reeshof. Ik denk dat het wel goed gaat komen."

Wanneer de bomen plat gaan is nog niet bekend. Ook daar is nog overleg over. En ook andere buurtcomités hebben zich gemeld, zo onthult Robert Coolen. Er is nu contact met de bewoners van de Kwaadeindstraat. Want daar speelt het probleem ook.

 


Volgend artikel: Afvalbeleid Tilburg

De Molenbochtstraat in de herfst

Michel Jehae en Robert Coolen

Robert Coolen


Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk