28 september 2023

Gas op de energietransitie

Komt er in 2024 een burgerberaad?

Vorig jaar tijdens de Nacht van de Stad, bespraken we in het Milieucafé de mogelijkheden en kansen van een burgerberaad. Speciaal over de energietransitie want dat is een complex onderwerp waar huurders en woningeigenaren grote belangen bij hebben. Mede geïnspireerd door het optreden van Eva Rovers, begon Energiefabriek013 met het verder uitwerken van de ideeën. Gunstig leek dat ook een meerderheid van de gemeenteraad het college opdracht gaf te onderzoeken of een burgerberaad in Tilburg kan worden gestart.

Nu zijn we dus precies een jaar verder en moeten we constateren dat er bepaald nog geen zicht is op het organiseren van zo'n burgerberaad. Sterker nog, het college wil eerst met de gemeenteraad discussiëren over de mogelijke voorwaarden.

Energiefabriek 013 uitte haar ongenoegen over deze gang van zaken in een open brief. Frank Vermeulen is naar Paradox gekomen om toelichting te geven namens Energiefabriek013. Fractievoorzitters Ineke Couwenberg (CDA) en Nicky van Wanrooij (GroenLinks) gingen met hem in debat (en met elkaar). Hierbij werden genoeg opmerkingen gewisseld - maar de vraag of nu daadwerkelijk in 2024 een burgerberaad zal worden georganiseerd werd niet duidelijk.

Mistig bleef ook welke concrete vraagstelling aan dit eerste burgerberaad moet worden meegegeven. Verder werd niet echt helder wat de specifieke kenmerken van een burgerberaad zijn, maar die kunt u terugvinden op www.bureauburgerberaad.nl/burgerberaden. Het Milieucafé blijft de ontwikkelingen uiteraard volgen.

 

Frans Post, Frank Vermeulen, Ineke Couwenberg, Nicky van Wanrooij


Volgend artikel: Godelieve Engbersen

Marc Pruijn, Frans Post, Frank Vermeulen, Ineke Couwenberg

Nicky van Wanroooij (GroenLinks)

Ineke Couwenberg (CDA)

 

Foto's: Marieke Prins