2008

De Ongemakkelijke Mall

Na de pauze, met muziek van Nova Borgers, ligt een ongemakkelijke vraag op tafel tijdens het laatste item in het Milieucafé. Hoe wil Tilburg de groei van automobiliteit door de eventuele komst van een winkelmall combineren met haar streven om over veertig jaar CO2-neutraal te zijn?

Mall-ontwikkelaar OVG streeft een zo duurzaam mogelijke mall na. André van der Zalm licht toe: 'We kijken naar mogelijkheden van zonne- en windenergie, warmte en koudeopslag. En we creëren ook oplaadpunten, omdat onder meer elektrische auto’s de auto’s van de toekomst zijn.'

Daar ligt meteen het hete hangijzer op tafel. De mall zal miljoenen extra autobewegingen met zich meebrengen. Van der Zalm: 'We bekijken ook hoe we openbaar vervoer naar de mall kunnen stimuleren.'

Wethouder Marieke Moorman verwoordt zich scherp: 'We hebben twee eisen. De mall mag er alleen komen als die CO2-neutraal wordt opgezet en er forse natuurcompensatie plaatsvindt.'

Paulus Oerlemans van GroenLinks heeft er een hard hoofd in of de commerciële en groene wensen ooit te rijmen zijn. Hij legt een link met een eerder onderwerp in het Milieucafé. 'De effecten van de mall op het ecosysteem zijn vele malen groter dan de paar appartementen die in de Kloostertuin moeten komen. Prima als er een CO2-neutraal winkelcentrum in Tilburg zou komen, maar zet dat eerst in het klein op. Als een Europees voorbeeldproject.'

Presentator Michel Jehae refereert aan een ander item in het jubileumcafé. 'Hoe staat het eigenlijk met de plannen om duizenden bomen te planten tegen longziekten, waar Vreeman zich in het jubileumcafé zo lovend over uitliet?' Moorman relativeert de uitspraak van de burgemeester. 'Vreeman stelde dat longklachten afnemen met 25 procent als er 200.000 bomen zouden worden geplant. Maar of dat haalbaar is?' Over de milieuzone zegt ze: 'Vanaf 1 juli hangen er camera’s in het centrum om naleving te controleren.'


Volgend artikel: Milieucafé 8 juni 2008Foto’s: Bianca Vleugels

Verslag: Andrea van Dael/JEM