Milieucafé 29 november 2018

Fietsers in de knel

PvdA maakt Zwartboek Fietsverkeer

De Tilburgse PvdA is niet tevreden over het fietsbeleid in Tilburg. Er is zelfs een heus Zwartboek Fietsverkeer gepresenteerd. Het bevat meer dan honderd knelpunten die werden aangedragen door Tilburgse fietsers. PvdA-fractievoorzitter Yusuf Celik gaat hierover in gesprek met gemeenteraadslid Bas van Weegberg (GroenLinks).

Yusuf Celik ("Ik kom in vrede") hoeft niet uit te leggen waarom de fiets belangrijk is in het gemeentelijk beleid. Het is goed voor de mens, voor het milieu en voor de portemonnee. Daarbij draagt de beweging bij aan een gezonde levensstijl en dat is niet onbelangrijk in arme wijken. Mensen leven daar gemiddeld zeven jaar korter. "Een gevoelig punt is echter de veiligheid van de fietser en met het zwartboek willen we die mensen een stem geven." Bas van Weegberg heeft zijn eigen motivatie om naar Paradox te komen: "Ik wil als Tilburger ook de ambitie uitspreken om echt weer fietsstad nummer 1 van Nederland te worden."

Het zwartboek is gemaakt op initiatief van Hans Rube, oud-verslaggever van het Brabants Dagblad en burgerraadslid van de PvdA. Het is gemaakt door vrijwilligers die de knelpunten in kaart brachten. Het vormt een goede aanleiding om een boom op te zetten over het fietsbeleid.

Tilburg staat al tientallen jaren bekend als fietsstad. Yusuf had ook dit beeld totdat hij een onderzoek onder ogen kreeg van de ANWB. Tilburg viel ineens buiten de top 100 van Nederland en dat was een veeg teken. Het gevoel ontstond dat men daar als fractie iets mee moest. Weliswaar had men zelf ook tot de constatering kunnen komen dat er zaken fout lopen, maar nu het zo zwart op wit staat beschouwt de fractievoorzitter het als een oproep aan de politiek om een tandje bij te schakelen. En als een aanmoediging aan de collega's van GroenLinks om mee te doen.

Bas van Weegberg verwijst naar een recent rapport van CE Delft. De aanbeveling aan het gemeentebestuur is om autorijden minder aantrekkelijk te maken. En om het sluipverkeer uit de binnenstad te weren. Leg goede fietspaden aan, zorg voor snelfietsroutes. Het laatste zit nu wel in de pijplijn maar is dus nog geen realiteit.

Voorbeelden

Tijd voor een paar lichtbeelden. De oversteek over de Heuvelring bij de Pathé bioscoop. Daar kwamen veel meldingen over binnen. Celik: "Oudere voetgangers vinden dit lastig punt. Er wordt hard gereden. Het college is bezig met de pilots op de Cityring. Wij vinden dat er vervolgens snel maatregelen moeten volgen."

Een tweede parel. De Brokxlaan achterkant station. Fietsers moeten over die weg zigzaggen, ze moeten verschillende keren oversteken omdat er niet echt een doorlopend fietspad ligt. Hier en daar moeten voetgangers ook over het fietspad lopen. Yusuf heeft zelfs iemand bij de Hall of Fame gelanceerd zien worden bij een aanrijding. "Daar moet echt iets aan gedaan worden. Weliswaar staat dit knelpunt op de planning in een zogeheten ambitiedocument. Maar het moet dus geen vier tot vijf jaar gaan duren." Bas weet dat infrastructurele zaken snel opgelost kunnen worden. "Maar als raad moeten wij dan ook de portemonnee trekken. Helaas is infra duur dus is het lastig om daarvoor een meerderheid te krijgen."

Een derde punt ligt bij de AaBe fabriek. Er wordt een filmpje vertoond waarin Hans Rube met zijn fiets zich vastrijdt op een verbodsbord. Nieuw aangelegd terrein voor grootschalige detailhandel, waar blijkbaar niemand wist dat er fietsers en voetgangers bestaan. Celik: "De kruising van de Wethouder Baggermanlaan en de Fatimastraat daar is ook echt gevaarlijk. Helaas neemt het aanpassen daarvan veel tijd in beslag."

Wat is er concreet nodig om Tilburg weer op te stoten op de pedalen?
Voor Bas van Weegberg is de eeuw van de auto voorbij. "Dit moet de eeuw van de fiets worden." Yusuf sluit zich hierbij aan: "De fiets is de nieuwe heilige koe." Maar dat vindt presentator Frans Post te weinig concreet. Daarop filosofeert de fractievoorzitter over geld en een cultuuromslag. "Maar de Cityring zou bijvoorbeeld ook kunnen worden geknipt. Transferia aan de rand van de stad zijn nodig om de binnenstad te ontlasten. Daar hebben we een motie over ingediend – maar daar kregen we geen meerderheid voor."

Frans Post probeert het nog een keer. "VVD-wethouder Roel Lauwerier verklaarde in het vorige college: Ik ga een plan maken om alle gaten in het asfalt te repareren. Vervolgens kreeg hij dat ook binnen vier jaar voor elkaar. Waarom staan er geen sterkere ambities in het huidige collegeprogramma?"
De vraag wordt niet echt beantwoord. Bas wijst op een afspraak dat fietsers op rotondes voorrang moeten krijgen. En dat er een aanvulling zou kunnen komen op het bestuursakkoord. "Maar eigenlijk vind ik asfalt niet het belangrijkst. We moeten met elkaar nadenken: waarom pakken al die Tilburgers ze gemakkelijk de auto voor al die korte ritjes?" Wat Yusuf de uitroep ontlokt dat rood asfalt toch ook heel belangrijk is voor het comfort van de fietser.

Meer meldingen
Een dame in de zaal geeft spontaan uiting aan haar verbazing: "Hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk dat zaken zo slecht worden aangelegd. Daar zijn toch professionals mee bezig? Die Willem II passage onder het spoor door is niet uit te leggen. Welke idioot bedenkt dat?"
Een andere vrouwelijke bezoeker valt haar bij. "Soms weet ik echt niet waar ik wel of niet mag fietsen. Met name de situatie op het Pieter Vreedeplein is volstrekt onduidelijk."

Bas van Weegberg geeft de bezoekers gelijk – maar hij heeft het als raadslid ook niet bedacht. Jos Sibum pleit voor een soort denktank van burgers; die zou kunnen zorgen voor meer draagvlak en adviezen. Die denktank is er al, weet raadslid Bas, en die heet FietsForum Tilburg.

Afrondend stelt Yusuf Celik voor om samen een plan te maken om Tilburg fietsvriendelijker te maken. Hans Rube signaleert dat het verhaal niet afgelopen is: nog elke dag komen nieuwe meldingen binnen. Dus het onderwerp zal ook nog wel een keer terug komen in een volgend Milieucafé.

 


Volgend artikel: Muziek: Anna Verhoeven


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk