2015

Tilburgs Water

Stadsdebat over de waterhuishouding in Tilburg

100 jaar geleden werd het eerste Voorste Stroomarrest uitgevaardigd. Daarin bepaalde de Hoge Raad dat Tilburg schadevergoeding moest betalen aan Oisterwijk. De Tilburgse industrie zorgde voor zeer smerig afvalwater. Dat afvalwater liep in de Leij (formeel Voorste Stroom genoemd) en leverde in Oisterwijk problemen op. Oisterwijkse burgers pikten dat niet en onder de naam Voorste Stroomarresten kwam het tot een langdurige juridische affaire. Dit arrest zorgde ervoor dat in Moerenburg de eerste waterzuiveringsinstallatie van Nederland werd gebouwd.

Op 20 september gingen bij de voormalige waterzuivering Moerenburg zes waterexperts met elkaar in discussie over hoe het 100 jaar later is gesteld met het Tilburgse water. Uiteraard praten we over de huidige waterkwaliteit, maar ook over water in de stad, gewenst om de stad aantrekkelijker te maken, en ongewenst als het overlast veroorzaakt na veel regen.

De zes experts zijn:

  • Peter Glas, watergraaf De Dommel, voorzitter Unie van Waterschappen;
  • Johan van den Hout, milieu- en watergedeputeerde provincie Noord-Brabant;
  • Mario Jacobs, verantwoordelijk wethouder in Tilburg;
  • Frans van de Ven, TU Delft  en Deltares;
  • Hugo Gastkemper, Rioned;
  • Dirk van Peijpe, Bureau De Urbanisten.

Waterdebat
Van links naar rechts: Michel Jehae (presentatie), Peter Glas, Johan van den Hout, Mario Jacobs, Frans van de Ven, Hugo Gastkemper en Dirk van Peijpe.

Deze specialisten discussieerden over drie hoofdthema's:

1. Waterkwaliteit/waterzuivering.
100 jaar geleden was het Tilburgse oppervlaktewater smeriger dan smerig. Hoe is het nu met dat water gesteld? Textielindustrie is er niet meer. Met welke verontreinigingen hebben we nu en in de toekomst te maken? Hoe maken/houden we de kwaliteit van het water hoog? En wie is daar voor verantwoordelijk? Lees meer...

2. Water over de vloer
Juli 2014. Een zonnige en warme zondagmiddag eindigt met langdurige en heftige regen. De inwoners van de Kapelstraat krijgen in plaats van de familie veel water over de vloer. Heftige regens zoals op die zomerdag zullen zich vaker aandienen. De klimaatverandering is immers al lang gaande. Hoe groot is het probleem precies? Wat is er aan te doen? En wie moet daarvoor zorgen? Lees meer...

3. Tilburg waterstad
De Piushaven was voor veel Tilburgers lange tijd niet meer dan een bak water. Anno 2015 behoort de geheel opgeknapte haven en zijn omgeving tot de meest populaire delen van de stad. Steden als Breda en Utrecht gaan nog verder: singels en grachten worden in ere hersteld, en de havens komen terug naar de stad. Is er in Tilburg meer mogelijk? Kan Tilburg de hoeveelheid water in de stad vergroten? Wat levert het op? En wat kost het? Lees meer...

Convenant Moerenburg/Koningshoeven
Watergraaf Peter Glas en wethouder Mario Jacobs tekenden deze middag ook een convenant voor het duurzaam sluiten van de waterketen in het gebied Moerenburg/Koningshoeven. De derde convenantpartij, de abdij van Koningshoeven, moest helaas verstek laten gaan. Lees meer...

Tussen de gesprekken door zorgden de heren van het Environmental Lounge Café (Jeroen de Leijer en Frans van der Meer) voor enige relativering!


Volgend artikel: Hoe houden we het water zuiver?

water

Tilburg loosde op de Oude Leij
Tilburg loosde op de Oude Leij

Waterzuivering Moerenburg
Waterzuivering Moerenburg

Wateroverlast
Wateroverlast

Tilburg waterstad?
Tilburg waterstad?

Eefje Wentelteefje ontvangt... o.a. Ferry!
En wie weet...