2009

Mooi maïsveld of belangrijke natuur?

Na de de pauze is het tijd voor een potje hockey. Langs de Bredaseweg, wel te verstaan. In Prinsenhoef, om precies te zijn. Het verhaal is bekend: twee Tilburgse hockeyclubs zouden moeten fuseren en neerstrijken in het landgoed om daar Tilburg op te stoten in de sportieve vaart der volkeren. Met behulp van een hockeystadion, trainingsvelden en de nodige parkeerplaatsen.

Bewoonster Lucy van Hest hockeyt zelf niet, maar heeft ook niets tegen die sport. Waar ze wél tegen is, is een grootschalig hockeycomplex in Prinsenhoef. "Aan de zuidkant van de Bredaseweg zit nog heel veel wild. De weilanden van Prinsenhoef zijn onderdeel van de Groene Mal. De omliggende bossen hebben een 'verhoogde natuurwaarde' en de weilanden zijn foerageergebied voor bijvoorbeeld reeën en vogels uit deze bossen. Verder leven er vleermuiskolonies en meerdere soorten salamanders. Er zijn 15 paddenstoelsoorten geteld die op de Rode Lijst van beschermde soorten staan en één unieke paddenstoelensoort die nergens anders voorkomt. Bovendien is Prinsenhoef een jachtgebied voor roofvolgens en vossen. Het gebied heeft zonder Prinsenhoef geen bestaansrecht."

Raadslid Roel Lauwerier hockeyt evenmin. Hij vindt Prinsenhoef "een mooi maïsveld". Lauwerier spreekt de krantenberichten tegen dat een ruime raadsmeerderheid tegen hockeyvelden in Prinsenhoef zou zijn. "Er vindt nu een onderzoek plaats naar de gevolgen van een mogelijke vestiging van een hockeycomplex, daarbij worden ook alternatieve locaties onderzocht."

"Bedenk wel dat het gaat om een vereniging met 2400 leden, als de fusie doorgaat", vervolgt Lauwerier. "Dat is een belangrijk deel van de Tilburgse samenleving. Die moet je niet al vooraf uitsluiten. Een meerderheid in de raad – CDA, PvdA en VVD – is daarom voor onderzoek. Een grotere vereniging heeft nu enmaal andere behoeften dan een amateurclubje. Wij willen eerst het onderzoek afwachten voordat we een besluit nemen. Het is allemaal té belangrijk om nu al opties uit te sluiten."

Lucy van Hest doet er inmiddels alles aan om tegenstanders van een hockeycomplex in Prinsenhoef te verzamelen. Het buurtschap Prinsenhoef is dunbevolkt; er wonen tien gezinnen, die allemaal tegen zijn. Van Hest: "Ook de Groene Mal is tegen, maar we horen nog niet zoveel van die mensen."

Omdat de ingang van het beoogde complex nog geen honderd meter verwijderd is van het huidige terrein van voetbalclub Sarto praat je over een sportcomplex met in totaal zo'n 550.000 bezoekers per jaar. "Dat maakt een Milieu Effect Rapportage noodzakelijk", stelt Van Hest. "Maar de reactie van de gemeente daarop was: het is nog maar de vraag of deze sportvoorziening gezien moet worden als een recreatieve bestemming en of daarom een MER per se nodig is!"

Volgens Lauwerier zijn er voor de gemeente nog twee opties in beeld: Prinsenhoef en de huidige locatie van THMC Tilburg aan de Bredaseweg. "Loven is niet serieus, want het gros van de leden van beide verenigingen woont in Zorgvlied, de Blaak en de Reeshof." Overigens mag het onderzoek van Lauwerier best wat kosten. "Als ik zie hoeveel geld we geven aan mannen in maillots die op een podium dansen."

 


Volgend artikel: 'Een zonnepaneeltje, daar trek je geen klanten mee'

vlnr: FP, MJ, Roel Lauwerier, Lucy van Hest

Foto: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk