2013

Plan Kaaistoep: eerste reacties

Tijd om D66-wethouder Berend de Vries naar voren te roepen voor een eerste reactie. Hij heeft natuur, landschap en water overgenomen van Marieke Moorman toen die per 1 november werd benoemd tot burgemeester van Bernheze. De Vries blijkt zich goed te kunnen vinden in het verhaal: "Sterker nog, het sluit prima aan op de ambities van de nieuwe structuurvisie die de gemeente morgen gaat publiceren." In de nieuwe structuurvisie geldt de Kaaistoep in combinatie met de landgoederenzone als een groen gebied met heel veel potentie. Er is ruimte voor ecologie en recreatie en ook de economie kan worden versterkt, volgens De Vries: "Ik ben overtuigd dat we hier een plek van kunnen maken die goed is voor beestjes, planten én onze inwoners."

Ondernemers

Michel gaat met de microfoon de zaal in om wat meningen te peilen. Directeur Ton Gimbrère van de Auberge du Bonheur spreekt het concept beslist aan: "Want mijn gasten gaan eerst koffie drinken en vervolgens wandelen in de Warande. Mensen van buiten melden ons ook dat ze het gebied langs de Bredaseweg zo mooi vinden. Dat maakt je als het ware weer alert op de kwaliteit en die kan altijd verder worden ontwikkeld."

Gimbrère ziet wel dat het behoorlijk druk is in de Oude Warande. "Alles en iedereen wil er gebruik van maken. Het is nu allemaal wat krap en de uitbreiding zou daar heel goed op inspelen." Concurrentie vreest de horeca-ondernemer niet: "Wij doen niet in pannenkoeken." Serieuzer bekeken leert de ervaring dat meer bezoekers ook betekent: meer koek om te verdelen. De Bonheur Horeca Groep zou graag iets doen met Vrederust - ook al is daar veel te doen qua achterstallig onderhoud.

Tweede ondernemer die een bijzonder belang heeft is Gerard Berkelmans, drijvende kracht achter de Groene Kamer. Hij is ronduit positief: "Dit is koren op de molen van ons project. Sterker nog, het is ook bijna een voorwaarde om de Groene Kamer te laten slagen. Het begrip Leisure gaat verder dan wandelen. Natuur is er in alle vormen. Het heeft te maken met eten, met dieren, met het beoefenen van fitness. Ik vind trouwens het woord (groene) 'long' beter passen dan het woord 'oksel'. In elk geval, oksel of long, het is er een van formaat. De infrastructuur ligt er al. Het bereik is immens: op 25 minuten rijden praat je over 400.000 mensen! Kortom in mijn optiek: goed voor Tilburg, goed voor de regio. Het is reëel om dit samen te gaan ontwikkelen, wat ik hier zie is veel potentie en veel creativiteit."
Dit maakt vliegende presentator Michel Jehae nieuwsgierig naar de raadsleden. Gelukkig zijn ze breed opgekomen.

Raadsleden

Loes Dielissen van de Tilburgse Volkspartij TVP vindt het een prachtig plan. Tegelijk bedenkt ze zich als ze ernaar kijkt: is dit realiseerbaar want dit gaat wel in de miljoenen lopen. Maar ze is ervoor om te beginnen met het ontsluiten van de Kaaistoep voor fietsers en wandelaars. "Dit zou al veel verbeteren en ik onderschrijf dit helemaal. Verder ben ik het eens met de adviseur van Staatsbosbeheer: de Kaaistoep en omstreken moet geen tweede Loonse en Drunense Duinen en geen tweede Kampina worden. Want dat hebben we al in Midden-Brabant. Kortom: ik denk hier graag over mee, maar hik aan tegen die 25 miljoen."

Mieke Heuvelmans van D66 spreekt eveneens van een prachtig plan. "Er staat ook iets over in ons verkiezingsprogramma. Wel heb ik een aantal vragen. Zo wordt het gebied doorsneden door wegen en dat is een punt van zorg. Een klimbos lijkt me leuk. Het open maken van terreinen is goed voor de natuur maar ook een punt van aandacht. Want je krijgt wel extra geluidshinder door rijksweg A58. Op stilte moet je ook zuinig zijn."

Maarten van den Tillaart (CDA) is wat terughoudender. "Ik heb zelf wel in het gebied gelopen en stoor me niet aan het huidige prikkeldraad. Maar ik ben het wel ermee eens dat het slecht ontsloten is. Dat is het eerste wat je moet aanpakken. Die ATB-activiteiten pal langs de snelweg vind ik persoonlijk een stap te ver. Je zou ook daar de natuur kunnen behouden. En over de horeca gesproken: wat mij betreft hoef je niet overal versnaperingen te kunnen kopen. Mensen mogen best een eindje lopen."

Paulus Oerlemans van GroenLinks heeft het concept "gisteren al omarmd. Ik zie alleen maar winnaars. Een dergelijk project scoort op profit, op werk, op natuur, op planet en het is ook nog eens goed voor de mensen. Als je in de stad meer stenen stapelt, betekent dit ook meer groen om de hoek. Wel is het zaak om de biodiversiteit in de gaten houden bij al die functies. Verder moeten we gewoon niet moeilijk doen over geld, hier moeten we gewoon geld voor maken!"

Tine van de Weyer van de PvdA zal de Kaaistoep-met-een-plus van harte aanbevelen. "Mijn stem heeft het, ik vind het een geweldig voorstel. Persoonlijk was ik al lang bezig met het Bels Lijntje. Ik zie het om in treintermen te blijven zo: de Kaaistoep is een locomotief aan de ene kant, en Turnhout trekt de ontwikkeling aan de andere kant. Ik deel met Paulus Oerlemans de zorg over de ecologische kwaliteit als het gebied meer open wordt."

Tot slot voegt Jan Heijman van de VVD zich bij de mensen die spreken van een interessant plan. Hij geeft een algemenere observatie: "Het blijkt elke keer dat er betere en nieuwere ideeën vanuit de samenleving komen. Van betrokken burgers zelf. We zouden als gemeentebestuur vaker naar de stad moeten luisteren."

Publiek

Daarmee is het woord aan de zaal. Reacties uit het publiek blijven niet uit want we zeiden al, het houdt de gemoederen bezig.

Nol Knipscheer zegt het gebied goed te kennen. Hij herinnert eraan dat er nu al zes wandelingen van in totaal 20 kilometer zijn uitgezet in het gebied. Die liggen er nu ook al, gewoon om te gebruiken. Hij vraagt zich af wat er nu met het plan gaat gebeuren?
Frans Post verklaart dat de hoop is gevestigd op de nieuwe coalitie. "Het concept voor een nieuwe groene wijk en groene long is aantrekkelijk en sterk. Het signaal over de zorg voor de natuurwaarden heb ik goed gehoord. Maar ik wijs als bioloog erop dat nu driekwart van het gebied bestaat uit gesloten naaldbos zonder ondergroei. Maak je daar loofbos van, dan levert dat driemaal zoveel dieren op en twaalf keer zoveel plantendiversiteit! Het idee houdt dus ook voor de natuur een verrijking in."
Guus Verhorst van Staatsbosbeheer beaamt dit: "Ook ecologisch kan het Kaaistoepgebied een locomotief zijn. De gewenste bescherming voor planten en dieren krijgt in de praktijk gestalte via zonering."

Vaste gast Frans van Erven zou liever eerst een degelijke natuurvisie zien voor hele gebied. Daar heeft hij nog niets over gehoord.

Wandelbioloog Gert Brunink waarschuwt voor beren op de weg. "Er zitten veel particuliere grondeigenaren in dit gebied, verenigd in de vereniging van bosbeheerders 't Geregt. Houd dat goed in de gaten."

Klein beginnen
Het laatste woord is voor de recreatieadviseur van Staatsbosbeheer. Guus Verhiorst adviseert: "Begin klein en praktisch. Als mensen zien dat het begin goed gaat, dan krijg je enthousiasme en ontstaat er draagvlak. Daarnaast is het heel belangrijk om goed te kijken naar de infrastructuur door en om het gebied. Als je dat niet goed regelt gaat het niet werken. Mijn laatste advies: Doe niet alles tegelijk. Als je iets aanlegt moet je het ook gaan beheren. Het moet in één keer goed want je hebt geen geld om het twee keer te proberen."

De vraag is wie daar iets tegen zou hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Volgend artikel: De nieuwe natuurwethouder

Michel Jehae en Ton Gimbrère

Gerard Berkelmans en Michel Jehae

Jan Heijman


Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk