2007

Alle auto’s uit de binnenstad?

Fijnstof geeft altijd fijne gespreksstof in het Milieucafé. De marktkooplui zijn geschrokken van de milieuzoneregeling, die bepaalt dat vrachtwagens na 1 juli de stad moeten mijden of een roetfilter moeten hebben. Rob Hendriks, secretaris van de Centrale Vereniging Ambulante Handel afdeling Brabant, pleit voor subsidie vanwege de te maken kosten. Wethouder Marieke Moorman noemt de reactie van de branche wat laat. Toch gaat ze maandag na het Milieucafé nog overleggen met verschillende brancheorganisaties.

Hendriks vraagt ontheffing van zijn branche voor de milieuzonering tot 2013 en staat daarmee lijnrecht tegenover longarts Fernand Palmen. “In Tilburg zijn er meer longproblemen dan elders. De overheid moet alle automobilisten stimuleren dat ze niet binnen de ringbanen rijden. Niet met straffen, maar met beloningen”, aldus Palmen.

Wethouder Moorman reageert dat de gemeente al veel doet. Er wordt ook gekeken hoe vrachtwagens zo snel mogelijk de stad weer uit kunnen. Dat door een nieuw bevoorradingssysteem. Palmen geeft haar en Hendriks een boodschap mee: “Mensen, speel geen politieke spelletjes, maar doe wijs! Het gaat om onze gezondheid.”


Volgend artikel: Bomen en struiken helpen tegen fijnstof

De drie gasten vlnr: Moorman, Hendriks, Palmen
Fernand Palmen en Michel Jehae

Foto's: Bianca Vleugels

Verslag: Andrea van Dael/JEM