Milieucafé 4 oktober 2018

Milieuwethouder Oscar Dusschooten

De MKB-er in het college

Met het nieuwe Tilburgse college trad ook een nieuwe milieuwethouder aan. VVD-er Oscar Dusschooten is de opvolger van Berend de Vries. De nieuwe man is dus van een andere politieke signatuur. Dit maakt nieuwsgierig naar zijn drijfveren, opvattingen en plannen.

Dusschooten is geen onbeschreven blad; hij werkte ruim 25 jaar in het bedrijfsleven als directeur of manager. Op zijn cv vinden we namen als Van Hecke Catering, Kirébé Techniek, Hakvoort Professional, Vegro, Adcorporate, Meike Nederland, Rubbens bvba. Hij prijst zichzelf aan als interim manager in finance, operations en sales maar dan weet je nog niet zoveel... Gevraagd naar de rode draad in zijn carrière reageert Oscar: "Dit zijn allemaal grotere MKB-bedrijven. Je kunt mij beschouwen als de MKB-er in het college. Ik kom dus niet van het ministerie en ik sta altijd in de doe-modus. Daar moeten ze in het college ook wel even aan wennen."

Tilburg moet ook nog wennen aan het concept van een groene VVD-er. Hoe is hij bij dit onderwerp betrokken geraakt?
"Milieu is, net als duurzaam, een containerbegrip. Maar ik heb het gedachtengoed van huis uit meegekregen. De eerste veertien jaar van mijn leven ben ik gereformeerd opgevoed… Later heb ik mijn leven een meer liberale invulling gegeven. Ik ben nog steeds heel erg bezig met waarden en normen – alleen wil ik die niet meer dwingend opleggen. Maar als mens en als bestuurder ben ik wel erg doordrongen van de verantwoordelijkheid die we nu dragen. Ik vind dat wij niet het recht hebben om anderen, elders of na ons, op te zadelen met onze rotzooi." Om eraan toe te voegen: "Misschien heeft het ermee te maken dat ik vader geworden was."

Voelt hij zich als milieuwethouder thuis bij de VVD? Alleszins, want Oscar wijst erop dat deze partij twee hele goede milieuministers heeft geleverd. Pieter Winsemius heeft het lood uit de superbenzine weten te krijgen. En Ed Nijpels heeft in 1989 het milieubeleid definitief op de agenda gezet met het Nationaal Milieubeleidsplan.

Daar staat tegenover dat partij-orakel Hans Wiegel in De Telegraaf schamper doet over 'energiepaus Nijpels', en het klimaatbeleid van het kabinet aanvalt.
"Ik lees De Telegraaf nooit," luidt de nuchtere reactie – Dusschooten scoort er een vet applaus mee. Dan, serieus: "Ik vind de heer Wiegel een groot debater. Ik heb ook alle respect voor de man maar hij is wel van een andere stroming en generatie.

Formatie
Hoe word je milieuwethouder in Tilburg. Heeft hij zijn hand opgestoken tijdens de coalitie-onderhandelingen? Het verhaal blijkt inhoudelijker: "Ik had twee ambities. De energietransitie in de gebouwde omgeving – die opgave triggert mij enorm. Daarnaast wil ik mij ook dolgraag bezighouden op emissieloos vervoer. Want welbeschouwd is het heel raar dat vrijwel al onze auto's op een techniek rijden die al 140 jaar oud is."

De taakverdeling binnen het college behoeft wel verheldering want eigenlijk heeft het Tilburgse college drie portefeuillehouders milieu. Dusschooten staat voor Milieu, Energietransitie en Emissieloos vervoer. Berend de Vries is belast met Circulaire Economie en ook met Energietransitie. En Mario Jacobs is verantwoordelijk voor Duurzame Mobiliteit, Groen en Natuur, Klimaatadaptatie en de Omgevingswet. "Bij Berend en mij zie je inderdaad twee keer Energietransitie. Praktisch beschouwd hou ik me bezig met de zaken binnen de stad, en treedt Berend extern op."

Ambities
Over zijn hoofdprioriteit voor de komende jaren hoeft Oscar niet lang na te denken. "Ik zou het ongelooflijk gaaf vinden als we de komende drie jaar, mensen echt kunnen laten nadenken wat we in de komende 30 jaar moeten doen." Dit klinkt in eerste aanleg wat abstract. "Wij mensen zijn eigenlijk enorm verwend. Je drukt op een knop en de cv-ketel slaat aan. Waarom spreekt dat zo vanzelf? Mensen moeten veel bewuster gaan nadenken. Daar moeten we nu een begin mee maken en de gemeente moet dat proces zo gemakkelijk mogelijk maken."

"Neem als voorbeeld zonnepanelen. Heel veel mensen overwegen ze aan te schaffen. Doe een zoektocht op internet en vervolgens krijg je drie offertes. Wat gebeurt er dan? Hoe moet je verder? Waar moet je op letten. Technisch is het allemaal niet zo moeilijk, financieel is het ook te doen. Toch aarzelen mensen en hebben ze behoefte om geholpen te worden bij de keuze. Zelf ben ik niet van het moeten, ik hoop dat wijken zich spontaan aanmelden met hun eigen voorkeuren. Om die reden wil ik dat mensen veel meer gaan nadenken over hun energievoorziening."

Subsidies
Het college heeft 20 miljoen euro gereserveerd voor de komende energietransitie. Een interessant bedrag…
"Het is niet bedoeld om subsidies mee uit te delen," verheldert Dusschooten direct. "Ik ben ook wethouder Financiën… Naar mijn mening maken subsidies de markt kapot. Iedereen herinnert zich de pc-privéprojecten van vroeger; in de praktijk leidden deze vooral tot maximale prijzen voor computers. Want de staat betaalde toch de helft, het werd betaald van het brutoloon. In plaats van subsidies willen we nu gaan werken met aantrekkelijke leningen. We zien dat de markt de financiering van groene projecten onvoldoende oppakt. Als banken en pensioenfondsen hun rol wel pakken, kan ik als wethouder een revolverend klimaatfonds stichten. Stel dat de gemeente haar inwoners een lening kan aanbieden voor zonnepanelen tegen een rente van 2.3 procent. Dat is aantrekkelijk voor bewoners maar ook voor de gemeente. Tilburg is op zich financieel gezond maar ons spaargeld levert nu niets op. Liever zetten we onze reserves in om Tilburgers zelf aan de slag te laten gaan met duurzame energie."

Green Deal met bedrijven
"De investeringen door het bedrijfsleven lopen trouwens ook achter, dat heeft Ed Nijpels in het Milieucafé ook al eens uit de doeken gedaan. Komende week gaan we daar iets aan doen. Dan wordt een Green Deal ondertekend met de ondernemers van de bedrijventerreinen Kraaiveld en Vossenberg. Op zich zijn ondernemers best van goede wil. Maar ze lopen tegen dezelfde problemen aan als consumenten. Samen met stichting MOED [Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid] gaan we kijken hoe ze hun bedrijfspanden kunnen verduurzamen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een lichtplan voor garagebedrijven. Isolatie van gebouwen, zonnepanelen aanleggen bovenop die grote showrooms. De Green Deal is ook niet vrijblijvend – geheel in de lijn van Ed Nijpels. Als men een plan maakt, dan moet men ook aan de slag. Daar gaan we op toezien."

Zaalvragen
Een bezoeker uit de zaal vraagt of die 20 miljoen ook kan worden geïnvesteerd in uitbreiding van het warmtenet. Daar gaan de gedachten niet direct naar uit: "Die 20 miljoen zijn eigenlijk spaargeld van de Tilburgers. Ik zou graag zien dat ze daar zelf mee aan de slag gaan. Het college staat altijd open voor goede ideeën. Uitbreiding van het warmtenet is niet per definitie uitgesloten maar ik hoor het liever van de mensen zelf. Die investeringen in stadswarmte komen er toch wel."

Robert Dölle wijst op de obstakels die een Vereniging van Eigenaren kan opwerpen bij het plaatsen van zonnepanelen op appartementsgebouwen. Dit speelt momenteel in de Piushaven. De wethouder nodigt de VVE uit om contact op te nemen met de gemeente; Tilburg is vooruitstrevend met het benaderen van dit soort clubs. "We hebben 700 VVE's in de stad, en maken graag goede afspraken over financiering."

Oud-raadslid Tine van de Weijer vraagt zich tot besluit af waarom niet veel meer zonnepanelen worden geplaatst op bedrijventerreinen. Daar is immers alle ruimte? Oscar Dusschooten kan haar geruststellen: "Dit is precies wat er gaat gebeuren met die Green Deal. Niet al die schoenendozen zijn op voorhand geschikt. Maar tijdens de bouw kan dit soort zaken vrij eenvoudig geregeld worden."

Kortom er is beslist wat op til in het Tilburgse. We gaan het meemaken, de komende vier jaar.

 


Volgend artikel: Simon Keats

 


Verslag: Hans van den Berk

Foto's: Wendy Presser