2015

Een beter milieu begint bij jezelf

Mini-Milieucafé tijdens de Night University

Vrijwel iedereen wil het: overstappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Hoewel er op het gebied van energiebesparing forse stappen zijn gezet, wil het toch niet vlotten met de zogenoemde klimaatdoelstellingen van de overheid. Daarover spraken we tijdens een mini-Milieucafé tijdens de Nachtuniversiteit van 1 oktober j.l.

Het is de droom van veel mensen: overstappen van olie en gas, de fossiele brandstoffen, naar volledig duurzame bronnen als zonne-energie en windenergie. Die droom is ook terug te vinden in beleid van verschillende overheden. Zo wil gemeente Tilburg in 2045 klimaatneutraal zijn, net als andere grote Brabantse steden.

De praktijk is weerbarstig. Op gebied van energiebesparing zijn stappen gezet, maar echt vlotten wil het niet met de klimaatdoelstellingen van de overheid. Kan dat anders? Deze vraag bespreken we vanavond met drie experts.

Milieueconoom Daan van Soest is hoogleraar duurzaamheid aan Tilburg University en werd twee jaar geleden directeur TSC, Tilburg Sustainability Center. Hij is gespecialiseerd in hergebruik van natuurlijke bronnen, milieubeleid, de economie van behoud van biodiversiteit, de economie van energiegebruik en klimaatverandering.

Saskia Lavrijssen startte één maand geleden als hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries. Lavrijssen is gespecialiseerd in regulering energiemarkt en de watersector én in Europees recht, mededingingsrecht, energierecht, economische regulering en publiekrecht.

De derde en laatste gast, Pieter Biemans, is misschien wel dé grootste expert op het gebied van milieu en energie in Tilburg. Hij is programmamanager klimaat en energie bij de gemeente Tilburg, de gemeente die hij al decennia dient.

Het gehele verslag van het mini-Milieucafé kunt u hier downloaden (pdf-bestand, 77 KB).


Volgend artikel: Milieucafé 26 november 2015

logo