2012

Hoe ernstig is het 'Bleker-effect'?

Het 87e Milieucafé staat in het teken van de gevolgen van het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Ook is er uiteraard de nodige aandacht voor lokale initiatieven en ontwikkelingen op milieugebied. Gerard Berkelmans geeft een update over de plannen voor landgoed/winkelcentrum De Groene Kamer, Veerle Slegers gaat in op de plannen om radioactief afval ondergronds op te slaan en Roel Lauwerier wordt geïnterviewd over zijn verrichtingen als wethouder.

Naast het gebruikelijke scala aan lokale politici en andere 'groenkijkers' kent het Milieucafé vanavond een wel heel bijzondere gast. Vanuit het International Space Station breekt astronaut/twitteraar André Kuipers met enige regelmaat in om de interviews van commentaar te voorzien. Zo meldt hij dat de controversiële megastallen er vanuit de ruimte helemaal niet zo 'mega' zijn en dat een maximum snelheid van 130 kilometer per uur vergeleken met de 28.000 kilometer per uur waarmee André rond de aarde tolt nog relatief weinig is.

De Groene Kamer
In 2003 ontving het landgoed 'De Groene Kamer' een aanmoedigingsprijs uit handen van een speciale jury van het Milieucafé. Inmiddels is het 2012 en lijkt de Groene Kamer dichterbij dan ooit. Tijd voor een tussenstand dus. Het Milieucafé spreekt met initiatiefnemer Gerard Berkelmans. Lees meer...

Kernafval
Al sinds de jaren zeventig studeert Vlaanderen op mogelijkheden om hoogradioactief afval op te slaan in ondergrondse kleilagen. De beste locatie ligt net over de grens, bij Poppel. Maar dan zou het slechts enkele tientallen meters komen te liggen onder ons grondwater! Wat kunnen we doen? We vragen het aan Veerle Slegers, raads- én statenlid voor de SP, en aan Eric Broers van Brabant Water, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van ons drinkwater. Lees meer...

Bleker wordt bleker
Bioloog Frans Vera, van de Stichting Natuurlijke Processen en voorheen Staatsbosbeheer, is één van de bedenkers van de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland. Het Milieucafé spreekt met hem en met directeur Jan Baan van het Brabants Landschap over de schade die wordt toegebracht aan de Brabantse natuur door de plannen van Bleker. Lees meer...

De nieuwe Winsemius?
Mark Rutte stelde drie jaar geleden dat natuur en milieu niet links zijn. Hij pleitte voor 'Groen Rechts'. Maar Winsemius en Nijpels, VVD'ers en oud-milieuministers, bekritiseren nu het natuur- en milieubeleid van hun eigen partij. Aan wiens kant staat de Tilburgse VVD-wethouder Roel Lauwerier eigenlijk? Lees meer...

Hemelse sferen
Zelfs astronaut André Kuipers laat vanuit de ruimte weten zeer onder de indruk te zijn van de stem van zangeres Chantal van Brummelen. Met begeleiding van haar eigen gitaarspel zingt Chantal twee nummers. De bomvolle zaal is muisstil! Lees meer...

Eefje ontvangt...
Met vier uiteenlopende gasten bespreekt Eefje Wentelteefje de onderwerpen die deze avond de revue zijn gepasseerd. Onder hen is zelfs een heuse kernfysicus. Lees meer...

 

 


Volgend artikel: De Groene Kamer: méér dan een gewoon winkelcentrum

Frans Vera
Frans Vera

Jan Baan
Jan Baan

Gerard Berkelmans
Gerard Berkelmans

Roel Lauwerier
Roel Lauwerier

Chantal van Brummelen
Chantal van Brummelen

Eefje Wentelteefje en Ferry van de Zaande
Eefje Wentelteefje en Ferry van de Zaande


Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Marcel de Laat