2012

Een zonnig en gezellig café

Paradox zit midden in een verbouwing maar niemand lijkt er veel last van te hebben. Het 88ste Milieucafé is meer dan uitstekend bezocht en de sfeer is opperbest. Veel mensen zullen gekomen zijn voor het onderwerp over de zonnepanelen. Maar Gerard Rooijakkers blijkt ook een heel populaire gast.

"Opmerkelijk is het wel; Jan Hamming is nog maar drie weken weg of de PvdA schiet omhoog in de peilingen," grappen de presentatoren Michel Jehae en Frans Post . Ze wijzen op een rare inconsistentie: eerst was de luchtkwaliteit langs de A58 een groot probleem. En werden succesvolle proeven gedaan met een lagere maximum snelheid. Proeven die vervolgens weer in een diepe bureaula leken te zijn verdwenen.

"Maar nu, nu Tilburg woningen in Stappegoor wil gaan bouwen. Nu er sportvelden voor kinderen komen. Nu Willem II lucht te kort komt en de snelweg binnen een paar jaar misschien wordt verbreed. Nu zegt wethouder Blaauwbroek: "Die luchtkwaliteit moeten we  toch maar eens nader onderzoeken." Daarmee is de kop eraf en de toon gezet.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn de afgelopen twee jaar maar liefst 50% in prijs gezakt. Met dank aan de Chinezen en tot verdriet van enkele Limburgse high tech fabrieken die eraan failliet gingen. Voor de consument is de prijsdaling goed nieuws. De 'photovoltaïsche zonnepanelen' worden langzamerhand zowaar concurrerend met de fossiele energie uit het stopcontact. De wat-vraag staat steeds minder ter discussie; de hoe-vraag wordt des te interessanter. Een gesprek met Paul van Dijk van het Klimaatbureau Tilburg, en Jan van Balkom van de coöperatie Duurzame Energie uit Haaren. Lees meer...

Marieke Moorman
Marieke Moorman is al zes jaar natuurwethouder. Als zodanig werkt ze onvermoeibaar aan het vergroten van soortenrijkdom in de Tilburgse natuur, zowel in de stad als op het platteland. Het MOT, het Milieucafé Onderzoeks Team, heeft ontdekt dat er op de grens van de stad nog tal van kansen liggen voor de biodiversiteit. Samen met de wethouder ging men op pad om deze rafelranden te bezichtigen. Samen kwamen zij tot interessante bevindingen. Lees meer...

Midterm Milieu Award
De zittende gemeenteraad is halverwege zijn periode en dus is het aardig idee om eens terug en vooruit te kijken. Welk raadslid deed de afgelopen twee jaar het beste voorstel voor natuur of milieu? Die vraag legde het Milieucafé voor aan alle 45 Tilburgse raadsleden. Er kwamen 13 inzendingen binnen. Deze dingen allemaal mee naar drie prijzen: de eerste Midterm Milieu Award, een aanmoedigingsprijs en de publieksprijs van de bezoekers van Paradox. Lees meer...

Gerard Rooijakkers
De als 'vierde hoofdgast' gepresenteerde Gerard Rooijakkers is oud-hoogleraar Nederlandse Etnologie aan de Universiteit van Amsterdam. Rooijakkers publiceerde over religieuze volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volksrechtspleging, materiële cultuur en museologie. Een culturele alleseter dus. Hij blijkt in elk geval een geboren en getogen Brabander. Zijn wieg stond in het Eindhovense stadsdeel Gestel. "Ik kwam ter wereld in café Den Gouwen Bal aan de Hoogstraat," vertelt hij met gemoedelijke tongval. De Gouden Bal blijkt nog steeds te bestaan en net als Paradox een jazzpodium te zijn. "Daarom voel ik me hier vanavond wel thuis," grinnikt Gerard: "Ik ben opgegroeid in het café." Lees meer...

In La'Kech
Het Milieucafé betrekt wel vaker nieuw talent van de Rockacademie en deze keer is geen uitzondering. Zangeres Nienke Lohuis laat zich begeleiden door de gitaristen Bram Dorelijers en Rutger Martens. De naam van het trio: In La'Kech - de naam betekent 'Ik ben een andere jij'. Lees meer...

Eus Roovers
Aan Eus Roovers de lastige taak om na de uitbundig turbulente Gerard Rooijakkers de avond op komische wijze af te sluiten. In het kader van het verwachtingen­management wordt hij geïntroduceerd als 'voormalig medewerker Debiteurenbeheer' die nu door het leven gaat als 'stukjesschrijver'. Lees meer...

 


Volgend artikel: Zonnepanelen: in navolging van Haaren

Gerard Rooijakkers
Gerard Rooijakkers

Midterm Milieu Award
Midterm Milieu Award

Marieke Moorman
Marieke Moorman

Zonnepanelen
Zonnepanelen

Nienke Lohuis
Nienke Lohuis

Eus Roovers
Eus Roovers