2012

Het Milieucafé gaat tijdens de verbouwing gewoon door

Paradox wordt nog steeds verbouwd maar tussen de puinhopen bij de kassa weten de mensen de weg naar de zaal prima te vinden. Al regent het bij het begin van het Milieucafé; de zomer lijkt er na een koude lente dan toch echt aan te komen. Reden om poolshoogte te nemen bij de zonnepanelen. Hoe gaat het verder na de brainstorm die medio mei werd gehouden?

Geen grappen bij de opening dit keer want daarvoor zit het programma te vol en zijn de politieke en economische tijdingen te ernstig. Presentatoren Michel Jehae (tegenwoordig actief op Twitter, @jehaemilieu) en Frans Post (die niet achterblijft: @franzpost) beperken zich tot een redelijk zakelijke opsomming van de onderwerpen van de avond. Het kabinet wil dat er in 2025 één miljoen elektrische auto's rondrijden. Hoe realistisch is dat?

Verder komt topondernemer Peter Bakker de boodschap van de duurzaamheid brengen aan wethouder Berend de Vries. En uiteraard kijken we met de Milieucafébril naar het Haagse vijfpartijenakkoord. Het akkoord is een zegen voor natuur en milieu - zeggen niet de geringste personen.

Maar eerst stadslandbouw. Op 8 juni is er een speciale dag aan gewijd. De ecologische voetafdruk van uw krop sla kan een heel stuk kleiner... Gefröbel in de marge of factor van betekenis? Het 89ste Milieucafé gaat van start...

Zien en proeven
Stadslandbouw dus. Buurtmoestuinen schieten overal als bloemkolen uit de grond. Piet Rombouts, landbouwmedewerker van de Brabantse Milieufederatie BMF, is langs gekomen om te vertellen over deze nieuwe trend. Oude bekende Jan van den Broek van ecoboerderij 't Schop voegt de daad bij het woord en heeft een aantal gewassen meegenomen. Biologisch. Om te zien en om te proeven. Lees meer...

Zonnepanelen
We zijn nieuwsgierig hoe het verder is gegaan met de zonnepanelen. Paul van Dijk van het Klimaatbureau Tilburg en Jules van den Boogaard, bewoner van de Reeshofwijk Witbrant, komen vertellen hoe het ermee staat. Jules viel op omdat hij zich meldde op ons speciale e-mailadres met de mededeling dat hij 71 wijkbewoners achter zich had verzameld, die wel brood zagen in zonnepanelen. "Want die monopoliepositie van Essent, dat is toch niet meer van deze tijd." Lees meer...

Peter Bakker
Een groep van internationale bedrijven heeft samen met de gemeente Tilburg gezocht naar ideeën die kunnen helpen om de stad klimaatneutraal te maken. Deze bedrijven zijn verenigd in de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en zij bundelden samen met lokale bedrijven en de gemeente Tilburg hun krachten om praktische oplossingen aan te dragen. De Tilburgse klimaatvisie voor 2045 was daarbij het uitgangspunt en huisvesting, vervoer, bedrijventerreinen en de energievoorziening waren de doelgebieden. Het resultaat van deze krachtenbundeling wordt in het Milieucafé van 31 mei door WBCSD-president Peter Bakker aangeboden aan het gemeentebestuur van Tilburg. Maar uiteraard krijgt hij eerst een aantal vragen te beantwoorden op het gebied van milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaat en duurzaamheid. Lees meer...

Elektrische auto's
Uit consumentenonderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlandse automobilist nog erg terughoudend staat tegenover het kopen van een elektrische auto. Zowel particuliere autokopers als zakelijke rijders waarderen deze auto’s gemiddeld negatiever dan benzine-, diesel- en LPG-auto’s. Dat hangt vooral samen met beperkingen als een kleine actieradius, lange oplaadtijden en de beperkte beschikbaarheid van oplaadlocaties. Het Milieucafé wil bekijken of deze scepsis terecht is. We gaan dieper in op het schijnbare tekort aan oplaadpunten. Klopt het dat elektrische auto’s relatief duur zijn in aanschaf en dat het aantal beschikbare modellen beperkt is? Of zijn die ideeën achterhaald en worden de (technische) beperkingen inmiddels weggenomen? Hoe staat het met het vergroten van de actieradius, sneller opladen en het verkleinen van de omrijtijd naar een oplaadlocatie? Lees meer...

Beeldende muziek
Sommige mensen (meestal aan de rechterzijde van het politieke spectrum) vragen zich af of het zin heeft om cultuuronderwijs te geven. Het Milieucafé heeft daar geen officieel standpunt over. Maar we stellen wel vast dat de Rockacademie werkt. De laatste jaren is een continue stroom van veelbelovend talent op gang gekomen die de weg naar de vaderlandse podia goed weet te vinden. En Tilburg profiteert daarvan. Ondermeer op dit soort avonden. Op de laatste dag van mei maakt Paradox kennis met Ilen Mer. Lees meer...

Een oude bekende
Tilburgs allereerste stadsdichter Jace van de Ven is geen onbekende in het Milieucafé, al moeten we terug naar het najaar van 2009 voor zijn laatste, hilarische, optreden op ons podium. We hebben hem deze keer gevraagd om ons programma af te sluiten. Lees meer...


Volgend artikel: Stadslandbouw heeft toekomst

Peter Bakker
Peter Bakker

Het WBCSD-rapport
Het WBCSD-rapport

Elektrische auto's
Elektrische auto's

Zonnepanelen
Zonnepanelen

Stadslandbouw in Tilburg
Stadslandbouw in Tilburg

Paul Smeulders
Paul Smeulders over het Lenteakkoord

Ilen Mer
Ilen Mer

Jace van de Ven
Jace van de Ven


Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk