Milieucafé 28 september 2017

De redactie is nog druk bezig met het samenstellen en voorbereiden van het programma. Zodra er meer gasten of onderwerpen bekend zijn, zal dat op deze plaats worden vermeld.

De Brabantse steden en het klimaat

Op 28 september organiseren we een programma rond één thema: klimaat en energie. En we hebben prominente gasten! Voormalig milieuminister en de huidige voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord Ed Nijpels gaat samen met Urgenda-directeur Marjan Minnesma kijken wat de vijf grote Brabantse steden doen om realisatie van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs mogelijk te maken. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 kunnen we kijken waar er al of niet een schepje bovenop moet. Daarbij kunnen Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helmond en Tilburg misschien ook van elkaar leren. We hoeven tenslotte niet allemaal steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Wethouders en topambtenaren van de vijf steden, onder wie de Helmondse wethouder Paul Smeulders en onze 'eigen' wethouder Berend de Vries, geven inzicht in het klimaatbeleid van hun gemeente en vertellen over maatregelen die zijn genomen of die nog op stapel staan.

Energietransitie
Europees gezien blijft Nederland ver achter bij de overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Ons land staat op een treurig makende positie 25. De klimaattop van Parijs heeft bijna overal ter wereld nieuw elan opgeleverd en Nederlandse beleidsmakers realiseren zich dat er een tandje bij moet. De transitie naar duurzame energie, het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie en de reductie van CO2 kent een regionale opgave, maar moet lokaal ingevuld worden. Gaan de vijf grote Brabantse steden (ook wel de B5 genoemd) zelfstandig in 2020 voldoen aan de nationale norm van 14% duurzame energie? En wanneer komt de 20% in zicht, wetende dat Europa dat al in 2020 wil bereiken?

In Brabant zijn al mooie stappen gezet, zowel in de steden als regionaal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ambities in het Brabants Energieakkoord uit 2015. Dat akkoord was een initiatief van de Brabantse gedeputeerde voor Energie, Annemarie Spierings. Zij komt in dit Milieucafé vertellen hoe het staat met de realisatie van die ambities. Wat is er nog nodig om de doelstellingen uit dat akkoord te halen?

Er is in Brabant potentieel voor verdere groei. De lokale uitrol van projecten is nodig om aan te kunnen haken bij de regiobenadering van het Energieakkoord. De lokale overheden versnellen dit proces als deelnemer, initiator, facilitator en als financiële partner. Samenwerking en afstemming is gewenst tussen ondernemers, ngo’s, lokale initiatieven, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en installatiebedrijven.
'Best practices' kunnen opgeschaald worden naar andere partijen en andere gemeenten. Wat voor concrete stappen moeten de komende jaren gezet worden en welke projecten geïnitieerd?
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zullen zowel politieke partijen als te formeren colleges voor de vraag stellen met welke doelen men aan de slag wil en wat voor opgaven daarbij horen.

Liefde voor country
Country-pop is de stijl van Joe Buck, die enkele maanden geleden met een 8,5 afstudeerde aan de Rockacademie. De in Terneuzen geboren, maar in Tilburg wonende singer-songwriter vond als broekie de Amerikaanse countryster Shania Twain al helemaal geweldig en de liefde voor country is nooit weggegaan. Ruim een jaar geleden drong hij door tot de laatste elf beloften bij de online talentenjacht van dj Giel Beelen. Inmiddels heeft hij een contract getekend bij Firefly/Universal Music, het label van Ilse Delange. Delange liet haar oog op Joe vallen tijdens de eindshow van Beelens talentenjacht in het Amsterdamse Paradiso. Joe Buck: “Ik mocht daar spelen met Jake Etheridge en Matthew Crosby, twee muzikanten van The Common Linnets, de band van Ilse. Ze vond het erg goed.”

Environmental Lounge Cafe
Het mag dan een bijzondere editie zijn van het Milieucafé, de afsluiting laten we als vanouds over aan de heren van het Environmental Lounge Cafe. We zijn erg benieuwd welke gasten Otto Vogelenzang en Frits Ganzewinkel deze keer in hun mini-talkshow ontvangen...

Zaal open om 19.30 uur, aanvang programma: 20.30 uur

Entree: 3 euro (inclusief kopje koffie of thee)

LET OP! Met dit interessante programma en deze landelijk bekende gasten kan het wel eens erg druk worden! Zorg dat u van een plaatsje verzekerd bent, door een kaartje te kopen in de voorverkoop, via de ticketservice van Paradox.

Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

(alle onderwerpen zijn onder voorbehoud)


Volgend artikel: Milieucafé 1 juni 2017

Ed Nijpels
Ed Nijpels

Marjan Minnesma
Marjan Minnesma

Annemarie Spierings
Annemarie Spierings

Paul Smeulders
Paul Smeulders

Berend de Vries
Berend de Vries

 Joe Buck
Joe Buck