2017

Insectensterfte, ook in Brabant?

De opening van het laatste café van 2017 staat in het teken van Tilburgs nieuwe burgemeester Theo Weterings, die deze week werd geïnstalleerd. Hij krijgt een aantal tips waarmee de stad kan promoveren tot de groenste gemeente van Nederland. Zoals dubbele parkeertarieven voor vuile diesels. Of geen OZB voor energiezuinige huizen. Daarna komt de Efteling aan bod.

De Efteling: duurzaam verwonderen
Al bij de oprichting van Stichting Natuurpark de Efteling, in 1952, werden natuur en duurzaamheid in de statuten verankerd: ‘het ondersteunen dan wel realiseren van sociaal maatschappelijke projecten en projecten van algemeen belang, liggend op het terrein van natuurbehoud en beheer, cultuur en onderwijs’. We kennen natuurlijk Holle Bolle Gijs, de uiterst succesvolle manier om zwerfafval te voorkomen. Maar er is meer. Zo kreeg de nieuwe attractie Symbolica bijvoorbeeld een daktuin, met 800 zonnepanelen. Als inspiratie daarvoor werden de paleistuinen van Versailles gebruikt. We spraken in het Milieucafé met duurzaamheidsmanager Wyke Smit. Welke uitdagingen liggen er nog voor haar? En wat kan zij doen aan de CO2-belasting door de bezoekers, van wie 92 procent immers met de auto naar het pretpark komt? Lees meer..

Terugblik op het Klimaatcafé
Presentator en redacteur Michel Jehae spreekt een column uit zodat we nog eens kunnen terugblikken op het Klimaatcafé van 28 september. Want het was toch wel een bijzonder café... Lees meer..

Insecten in de knel
We hebben het allemaal wel eens verzucht na een bijensteek, of wanneer muggen ons 's zomers uit de slaap houden: het enige goede insect is een dood insect. Maar als je doordenkt zijn insecten onze goede vrienden. Ze maken ook deel uit van een ecosysteem waar je niet straffeloos schakels tussenuit kunt halen. Toch dreigt dit nu te gebeuren, als je recente mediaberichten moet geloven. Lees meer..

An Inconvenient Sequel: Truth to Power
In 2006 verscheen de baanbrekende film An Inconvenient Truth, waarin voormalig vice-president Al Gore de wereld probeerde te overtuigen van de urgentie van de klimaatverandering en de gevaren van CO2-uitstoot. Met succes: de mensheid werd inderdaad wakker geschud. Maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Vandaar dat Gore ook stug is doorgegaan met de lezingen, zoals we kunnen zien in het vervolg: An Inconvenient Sequel: Truth to Power. Na het vorige Milieucafé, waarin we Ed Nijpels en Marjan Minnesma ontvingen, is de nieuwe documentaire over Al Gore een goede aanleiding om het opnieuw over het klimaat te hebben. Op zondagmiddag 10 december wordt deze film eenmalig vertoond in Cinecitta en in het Milieucafé was er ruimte voor een voorbeschouwing. Prof. dr Reyer Gerlagh, verbonden aan de UvT, is één van de Nederlandse wetenschappers die meeschrijft aan de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en hij had de film voor ons bekeken. Lees meer..

Debat: schone mobiliteit alleen haalbaar voor de rijken?
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 geven we in het Milieucafé ruim baan aan politiek debat. Kandidaat-raadsleden van zes politieke partijen (CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD) kruisten bij ons op het podium de degens over het thema van de schone mobiliteit. Het nieuwe kabinet heeft in zijn regeringsakkoord geschreven dat er vanaf 2030 geen nieuwe benzine- of dieselauto's worden toegelaten op de markt. Aan de gemeenten de schone taak om aan de slag te gaan met die transitie naar schonere auto's en andere vormen van mobiliteit. Hoe staan de politieke partijen in deze discussie? Is het allemaal niet gewoon een kwestie van 'autootje pesten'? En hoe zit het met de kosten? Mensen met een modaal inkomen of lager kunnen zich immers geen dure elektrische auto veroorloven? Lees meer..

From Nashville
Singer-songwriter Isabelle Amé is een oude bekende voor het publiek van het Milieucafé. Inmiddels is zij samen met de talentvolle Marthe Hamers het project 'From Nashville' gestart. Het duo begon met countryliedjes uit de soundtrack van de tv-serie Nashville, maar heeft het repertoire inmiddels verbreed. Lees meer..

De afsluiting van de avond liet zich wederom niet voorspellen. De heren van het Environmental Lounge Cafe blijven ons immers steeds verrassen. Lees meer..


Volgend artikel: Duurzame efteling

Dode insecten
Insectensterfte

Kars Veling en Henk Siepel
Kars Veling en Henk Siepel

Wyke Smit
Wyke Smit

An Inconvenient Sequel – Al Gore
An Inconvenient Sequel – Al Gore

Reyer Gerlagh
Reyer Gerlagh

Debat over auto's en milieu
Debat over auto's en milieu

From Nashville
Muziek: From Nashville

 


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk