Toekomstig verleden tijd

 

Er wordt wat afgeroddeld in sommige Tilburgse milieus. Zo zou De Cityring als een reusachtige splijtzwam door het Milieucafé banjeren. Er zouden zelfs anonieme bronnen zijn, die hebben verklaard dat in de redactie vóór- en tegenstanders van de cityring elkaar met modder, gedrenkt in rode wijn, zouden hebben besmeurd.

PlaatjeFrans P. zou zich bij RegioTV hebben laten ontvallen dat “Er binnen de redactie koppen rollen als mijn autobanden dat niet meer mogen…!”. Paul van R. zou van woede groen zijn aangelopen en het Milieucafé stiekem tegen de richting van het verkeer zijn uitgeslopen. Jeroen B. zou zelfs het milieucafé groen zijn uitgeslagen en zou vervolgens een krop sla naar het hoofd van Alard G. hebben geslingerd. Martin E. zou daarop een bemiddelingspoging hebben ondernomen, welke door Frans de L. met schallende Keniaanse hiphop zou zijn overstemd. Michel J. zou zijn huis te koop hebben aangeboden, maar Hans van den B. zou in de verkoopadvertentie hebben laten opnemen dat de groene zoden in de achtertuin van kunststof zijn. Alard G. tenslotte, zou de overige redactieleden een stelletje bejaarde groentjes hebben genoemd.

Kortom, redenen te over om de kroppen bij elkaar te steken en tot een gemeenschappelijke en door iedereen gedragen verklaring te komen.

“De redactie van het Milieucafé, in spoedvergadering bijeen op 15 juni jl. in café Langenboom aan het meest idyllische vijfsprongetje van Tilburg, verklaart ernstig verontrust te zijn over de uit vieze lucht gegrepen verdachtmakingen ten aanzien van de door redactieleden afzonderlijk, in wisselende samenstelling en gemeenschappelijk uitgegeven verklaringen omtrent de brede maatschappelijke discussie over de Cityring en haar mogelijke en al of niet gewenste alternatieven. Gebleken is dat de uiterst genuanceerde stellingname van het Milieucafé met betrekking tot deze Cityring tot op heden de meest uitgebalanceerde visie is, welke de hardheidsproef van Bureau Goudappel Coffeng glansrijk heeft doorstaan. Over enig meningsverschil over de hardheid hiervan bestaat binnen de redactie van het Milieucafé dan ook geen enkel, herhaal, geen enkel verschil van mening. Het standpunt van het Milieucafé met betrekking tot de wenselijkheid, haal- en betaalbaarheid van de Cityring luidt dan ook onverkort: aanleggen die Cityring, indien zou blijken dat deze wenselijk, haal- en betaalbaar is en weg met die Cityring, indien zou blijken dat deze niet wenselijk, haal- en betaalbaar is…”.

Alard Govers
18-06-2006