2017

De schouders eronder!

We komen aan de finale. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en al die colleges kunnen een belangrijke rol pakken bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Hoe krijgen we al die lijsttrekkers en onderhandelaars zover? Aan Marjan Minnesma de schone opdracht om hen te inspireren via 28 dia's in 5 minuten. Onder het motto "Het kan als je maar wilt."

Minnesma houdt het simpel: "Als je Parijs werkelijk wilt, betekent dat per 2030 stoppen met alle uitstoot."

Doorgaan met broeikasgassen uitstoten tot 2050 is een hele linke strategie. Het gast blijft namelijk honderden jaren lang in de atmosfeer aanwezig. Negatieve emissies realiseren wordt daarmee onvermijdelijk maar dat is geen kansrijke koers. Met bosaanplant heb je tien jaar werk voor 1 procent reductie. Maar 1 jaar aardappelen planten en het effect is weer weg...

Het verschil tussen 1,5 graad opwarming en 2 graden opwarming is daarnaast niet klein. Voor de mensen die in de subsahara leven is het van levensbelang! Bij 1,5 graad kunnen deze mensen nog net een beetje blijven boeren en overleven. Bij 2 graden lukt dat niet meer en gaan 600 miljoen burgers op de vlucht naar Europa. Wereldwijd raken 1 miljard mensen op drift.

Ander voorbeeld. Bij 1,5 graad kan de helft van het koraal nog net overleven. Bij 2 graden gaat het allemaal dood. Bij 2 graden smelt alle ijs 's zomers weg van de noordpool. Bij 2 graden opwarming verliest onze planeet een kwart tot de helft van alle diersoorten.

Over urgentie gesproken: de laatste berichten zijn dat we zitten op een koers van 4 procent opwarming in 2100. En "het verschil tussen 2 en 4 graden is de menselijke beschaving."

Maar er is niet alleen slecht nieuws. Het eerste rapport van Urgenda in 2014 wijst uit dat 100 procent energieneutraal in 2030, voor Nederland een haalbare ambitie is. Het is niet makkelijk maar het kan wel – technisch, financieel en personeel. Een duurzame energievoorziening levert naast versnelde innovatie 150.000 banen op. En het kost 3,5 miljard euro minder dan doorgaan op de oude voet. Tegen een investering van 1 procent van het Bruto Nationaal Product.

We gaan dan vijf dingen anders doen. Anders wonen, Anders reizen, Anders eten, Anders produceren en Anders energie opwekken.

Vanwege de tijd beperkt Marjan Minnesma zich tot het Anders wonen. De nieuwbouw wordt in 2020 energieneutraal. Voor bestaande bouw ligt het ingewikkelder. Merkwaardigerwijs is Minnesma niet erg gecharmeerd van Nul op de Meter woningen. Ze zijn erg duur om te realiseren. Midden in Loppersum echter is recent een woning voor 30 mille energieneutraal gemaakt. Wat je dan doet is Isoleren voor zover nodig, met daarbij een keur aan infraroodpanelen, zonnepanelen en warmtepompen. Het project staat bekend onder de naam ThuisBaas. Nu nog is dat haalbaar voor een prijs van 35 mille gemiddeld. Maar die prijs kan omlaag en eventueel kun je nog de btw eraf halen. Deze maatregelen kunnen ook anderszins fiscaal worden gestimuleerd. Gemiddeld verhuizen in Nederland een half miljoen mensen per jaar. Geef die mensen hun overdrachtsbelasting terug als ze hun woning energieneutraal maken. Nogmaals, Het kan als je wilt!

Een denderend applaus vormt de overgang naar het slotgesprek.

 


Volgend artikel: Slotgesprek

 


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk