2010

Slechtvalk legt ei op Westpoint

Voor het derde jaar broedt een slechtvalk in haar gemeentelijke nestkast op woontoren Westpoint. Enkele dagen voor het Milieucafé heeft zij haar derde ei gelegd, zo is te volgen via een webcam die de gemeente heeft geplaatst.

Vogelaar Wiel Poelmans geeft aan dat er in Nederland zo'n vijftig tot zestig slechtvalken zijn. "Het is een snelle vlieger, een krachtige roofvogel. Begin jaren zeventig was ie nog zeldzaam, omdat bepaalde pesticiden werden gebruikt. Dat ging ten koste van de kwaliteit van de eieren." Sinds 1990 is de eerste slechtvalk weer in Nederland gaan broeden. Ze broeden ook in hoogspanningsmasten, waar ze fel reageren als je op honderd meter afstand aankomt. Boven Westpoint is zij rustig, omdat ze immers hoog genoeg zit, stelt Poelmans.

Duiven zijn hun favoriete prooi en presentator Frans Post ziet ze dan ook als 'een soort vliegende stadscommando voor de biologische bestrijding van stadsduiven', wat leidt tot een lachsalvo onder het publiek. Post bepleit meer nestkasten op hoge gebouwen, zoals ook de Stadsheer en Interpolis. Poelmans waarschuwt dat er voldoende onderlinge afstand moet zijn. "In natuurlijke omstandigheden nestelen ze zich twee tot drie kilometer uit elkaar. Ze kunnen elkaar anders het leven aardig zuur maken."Volgend artikel: 'Asbestverwijdering moet veel veiliger'

Frans Post en Wiel Poelmans

De slechtvalk op Westpoint

Wiel Poelmans

Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Andrea van Dael/JEM