De sleutel van het succes

 

Het belang van het Milieucafé

In januari 1993 presenteerden we het allereerste Milieucafé. In meer dan 25 jaar is het initiatief uitgegroeid tot een succesvolle talkshow over leefbaarheid en duurzaamheid: vijf keer per jaar trekt het programma gemiddeld zo'n 150 bezoekers. Het Milieucafé speelt een belangrijke rol in het lokale debat over milieu, natuur, duurzame energie, klimaatbeleid en ruimtelijke ordening.

Wat maakt het Milieucafé zo succesvol? Allereerst de mix van informatie en amusement, maar ook de journalistieke aanpak en de laagdrempeligheid van het café spelen een rol. Door de keuze van onderwerpen dicht bij huis vormt het Milieucafé sinds jaren de ontmoetingsplaats voor iedereen die iets wil of moet met natuur en milieu.

Meer draagvlak
Het Milieucafé startte in 1993 op initiatief van de milieuwerkgroep WNM. De WNM vond dat het afgelopen moest zijn met de defensieve houding van de lokale milieubeweging. Milieu en natuur zijn immers van iedereen en dus moest ook iedereen er zijn mening over kunnen geven. Doelstelling was duurzaamheid te bevorderen bij gemeenten en bedrijven. En om draagvlak voor milieubeleid te creëren bij de bevolking.

Daarnaast moest het milieu weer leuk worden - doemdenken was er al genoeg. Door een combinatie van actuele onderwerpen, journalistiek debat, live muziek, columnisten en cabaret wist de redactie dit ook daadwerkelijk te realiseren. Het stabiele aantal bezoekers bewijst dat café voorziet in een behoefte.

Niet alleen milieuactivisten, ook werkgevers en wetenschappers vonden en vinden de weg naar het Milieucafé. En niet te vergeten de politiek. Wethouders, raadsleden en gedeputeerden van Tilburg en omstreken zijn regelmatig te gast. Voor Kamerleden en landelijke politici en deskundigen geldt hetzelfde.

Concrete resultaten
Het Milieucafé is van groot belang gebleken voor het milieu en de natuur in Tilburg en Midden-Brabant. Op ons podium worden regelmatig groene ideeën geventileerd, die dankzij het Milieucafé –al dan niet ondersteund met extra media-aandacht– op het stadhuis, in het provinciehuis, bij de natuurbeheerders en/of op de bedrijfsvloer belanden. En zo tot concrete resultaten leiden.

Bedrijven, organisaties en personen hechten ook aan het winnen van de vijfjaarlijkse Milieucafé Award. In 2003, bij het tienjarig bestaan, werd deze prijs voor het eerst uitgereikt, aan Bouwbedrijf Van der Weegen. Vijf jaar later, bij het derde lustrum van het Milieucafé in 2008, ging de Award naar bioloog Henk Moller Pillot.

Bij het twintigjarig bestaan van het Milieucafé, in 2013, werd geen Award uitgereikt, maar dit is goedgemaakt bij de feestelijke honderdste editie in 2014. De Milieucafé Award ging deze keer naar Fujifilm en de publieksprijs werd gewonnen door bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek.

De laatste jaren zijn ook enkele manifesten verschenen. Het eerste Akkoord van Paradox kwam uit in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010; in 2014, 2018 en 2022 werden geactualiseerde versies aangeboden aan het stadsbestuur. In 2019 leverde een Manifest handreikingen om van het aardgas af te komen.

 

Milieucafé 5 april 2007 - Hans Smolders en Paulus Oerlemans

 

Het Milieucafé wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Stichting Kino

Logo Klostermann

Jazzpodium Paradox

 

Gemeente Tilburg