De sleutel van het succes

 

Het belang van het Milieucafé

In januari 1993 presenteerden we het allereerste Milieucafé. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een succesvolle talkshow over leefbaarheid en duurzaamheid: vijf keer per jaar trekt het programma gemiddeld zo’n 150 bezoekers en veel media-aandacht. Het Milieucafé speelt een belangrijke rol in het lokale debat over milieu, natuur, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening.

Wat maakt het Milieucafé zo succesvol? Allereerst de ‘sandwichformule’ van informatie en amusement, maar ook de journalistieke aanpak en de laagdrempeligheid van het café spelen een rol. Door de keuze van onderwerpen dicht bij huis vormt het Milieucafé sinds jaren de ontmoetingsplaats voor iedereen die iets wil of moet met natuur en milieu.

Meer draagvlak

Het Milieucafé startte in 1993, op initiatief van de milieuwerkgroep WNM. De WNM vond dat het afgelopen moest zijn met de defensieve houding van de lokale milieubeweging. Milieu en natuur zijn immers van iedereen en dus moest ook iedereen er zijn mening over kunnen geven. Doelstelling was meer duurzaamheid te bevorderen bij gemeenten en bedrijven. En meer draagvlak te creëren bij de bevolking. Dat gold in 1993 en dat geldt nu nog steeds.

Weg met het doemdenken! Het milieu moest weer leuk worden. Door een combinatie van journalistieke, actuele onderwerpen, debat, live muziek, columnisten en cabaret wist de redactie dat ook daadwerkelijk te realiseren. Het aantal bezoekers groeide met de formule mee. Vaak meer dan 200 op een avond. Vele duizenden mensen passeerden inmiddels de deur van het Milieucafé.

Niet alleen milieuactivisten, maar ook werkgevers en wetenschappers vonden en vinden steeds gemakkelijker de weg naar het Milieucafé. En de politiek. Voorál de politiek. Burgemeesters, wethouders en raadsleden van Tilburg en omliggende gemeenten, maar ook provinciale en landelijke politici maken geregeld hun opwachting.

Concrete resultaten

Het Milieucafé is van groot belang voor het milieu en de natuur in Tilburg en Midden-Brabant. Op ons podium worden regelmatig groene ideeën geventileerd, die dankzij het Milieucafé – al dan niet via extra media-aandacht – op het stadhuis, in het provinciehuis, bij de natuurbeheerders en/of op de bedrijfsvloer belanden. En zo tot concrete resultaten leiden.

Dat het Milieucafé in de regio al jarenlang voor ‘vol’ wordt aangezien, blijkt wel uit de waarde die bedrijven, organisaties en personen hechten aan het winnen van de vijfjaarlijkse Milieucafé Award. In 2003, bij het tienjarig bestaan, werd deze prestigieuze prijs voor het eerst uitgereikt, aan Bouwbedrijf Van der Weegen. Vijf jaar later, bij het derde lustrum van het Milieucafé in 2008, heeft de jury het mogelijk nóg lastiger om een winnaar uit te roepen. De Award gaat uiteindelijk naar de bioloog Henk Moller Pillot.

Bij het twintigjarig bestaan van het Milieucafé, in 2013, wordt geen Award uitgereikt, maar dat wordt goedgemaakt bij de feestelijke honderdste editie in 2014. De Milieucafé Award gaat deze keer naar Fujifilm en de publieksprijs wordt gewonnen door bioboerderij 't Schop in Hilvarenbeek.

 

Milieucafé 5 april 2007 - Hans Smolders en Paulus Oerlemans
 

Het Milieucafé wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Stichting Kino

Logo Klostermann

Jazzpodium Paradox

 

Gemeente Tilburg