Stupid

 

Op verzoek van acht politieke partijen heeft het Centraal Planbureau (CPB) de economische effecten van hun verkiezingsprogramma in beeld gebracht. Een dienstverlening aan kiezers en partijen. De programma’s weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen maken en het CPB maakt de voor- en nadelen van die keuzes inzichtelijk. Het is vervolgens aan de kiezer om te bepalen welke voor- en nadelen hem of haar het meest aanspreken.

PlaatjeDe programma’s en verkiezingen gaan vanzelfsprekend over veel meer dan de economie alleen. Daarom is het jammer dat de milieuconsequenties van de programma’s -in tegenstelling tot in 2002- niet zijn beoordeeld. Met het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) was daarover vóór de val van het kabinet al wel een afspraak gemaakt, maar dit bleek niet haalbaar. Geen tijd… Vanwege de val van het kabinet is de analyse dit keer namelijk onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Om dezelfde reden heeft het CPB ook moeten afzien van zijn oorspronkelijke plan om de baten van investeringen in infrastructuur in beeld te brengen.

“It’s the economy, stupid!” Onder dat motto wist Bill Clinton in 1992 George Bush sr uit het Witte Huis te verdrijven. Veertien jaar later lijkt die slogan niet aan actualiteitswaarde te hebben ingeboet. En dat is jammer. We zouden moeten stemmen op mensen die een visie hebben op een betere samenleving, op een leefbare maatschappij, op een duurzame wereld. Voor onszelf en voor onze kinderen. Een procentje meer of minder koopkracht, wat heb je daaraan als ons geliefde Brabant langzaam maar zeker verstedelijkt? Marktwerking, wat heb je daaraan als links en rechts planten- en dierensoorten met uitsterven worden bedreigd?

Na vier jaar staatssecretaris Van Geel -een Brabander nota bene!- die zijn ambtsperiode vooral lijkt te hebben besteed aan het vieren van de teugels en het schrappen van regels, wordt het hoog tijd dat er iemand roept: “It’s the environment, stupid!”

Kom op 16 november naar Paradox, waar zaken aan bod komen die er écht toe doen. En als het even kan, mogen we dan na 22 november alsjeblieft weer een echte minister voor het milieu?

Jeroen Bezem
29-10-2006