2017

Een terugblik op 28 september

Presentator en redacteur Michel Jehae spreekt een column uit zodat we nog eens kunnen terugblikken op het Klimaatcafé van 28 september. Want het was toch wel een bijzonder café...

Ed Nijpels en Marjan Minnesma waren de hoofdgasten in het vorige Milieucafé. U herinnert zich dat ongetwijfeld nog. Paradox barste bijna uit zijn voegen en u als aanwezige kon genieten van een sprankelende Ed Nijpels, een inspirerende Marjan Minnesma en de wijze woorden van een aantal Brabantse topbestuurders. Wat gaan we er in de dagelijkse politiek van merken?

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk om de gastopinie erbij te pakken zoals die na het Milieucafé is gepubliceerd in het Brabants Dagblad, in BN/De Stem en het Eindhovens Dagblad. Het is ondertekend door de klimaatwethouders van Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Helmond, en door de gedeputeerden Van den Hout en Spierings.

Bestuurders van VVD, D66, GroenLinks en SP, van uiteenlopende kleuren dus, bestuurders uit heel Brabant, bestuurders van provincie én gemeenten, doen met elkaar de oproep aan alle nieuwe gemeentebesturen die dit voorjaar in Brabant van start gaan, om te komen met stevig klimaatbeleid. Ze bepleiten scherpere doelen en concrete maatregelen, op een dusdanige manier dat eigenlijk niemand in Brabant daar nog omheen kan.

Autoverkeer
Het artikel was heel concreet over aardgas. Het gebruik van aardgas draagt aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. Tilburg, Breda en Helmond zijn al aan de slag om woningen los te koppelen van aardgas. Helmond gaat daarin het verste. Alle nieuwbouw en alle 40.000 bestaande woningen, worden er vanaf 2018 aardgasvrij gemaakt.

Het mooie in het artikel is, dat de wethouders en gedeputeerden aangeven dat andere gemeenten de aanpak van Helmond prima kunnen kopiëren. Een goed voorbeeld uit Helmond krijgt als het goed is, navolging in de rest van Brabant.

Het opinieartikel van de Brabantse bestuurders is ook heel concreet over wat er moet gebeuren met het autoverkeer om te voldoen aan de klimaateisen. De nieuwe regering wil dat alle nieuwe auto's in 2030 elektrisch zijn. Alle zeven de bestuurders zeggen in het opinieverhaal dat de nieuwe collegeakkoorden daarop moeten inspelen, bijvoorbeeld door de infrastructuur van laadpalen verder uit te rollen. En door eigenaars van elektrische auto's financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld via lagere parkeertarieven. We zitten nog vier maanden voor de verkiezingen, maar het kan nu al geregeld worden... Als ík gemeenteraadslid was, zou ik op die punten nu al proberen afspraken te maken.

Het Brabantbrede artikel ligt in de hal van Paradox voor belangstellenden. Net als het opinieartikel over insecten dat die donderdag verscheen in het Brabants Dagblad.

 

 


Volgend artikel: Insecten in Brabant


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk