2010

28 februari: Het Grote Tilburg DebatStad Verkiezingsdebat

Naar een beter Tilburg

Ondanks het afgegeven weeralarm liep het storm zondagmiddag 28 februari in popcentrum 013, waar stevige politieke winden bliezen tijdens het Grote Tilburg DebatStad Verkiezingsdebat. Voor zowel trouwe fans als zwevende kiezers gingen elf van de twaalf lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Tilburg. Partijprogramma's en foto's op verkiezingsborden verspreid door de stad, veranderden hierdoor in tastbare doelstellingen en 'echte' mensen.

verkiezingsdebat Tilburg DebatStadHet standpunt van de verschillende partijen werd gepeild op vier hoofdthema's: onderwijs, integratie, milieu en cultuur. Waar de discussie over het beter benutten van het potentieel van Tilburgse studenten voor de stad rustig kabbelde, liepen de gemoederen hoog op tijdens discussies over het isoleren van bestaande woningen, de bijdrage van migranten aan de samenleving en het financieren van kunst- en cultuurprojecten vanuit de gemeentelijke portefeuille.

Dat tijd anno 2010 nog altijd een schaars goed is, lieten de presentatoren Michel Jehae en Ralf Bodelier weer eens blijken. Met hun prikkelende vragen, humoristische opmerkingen en scherpe conclusies dwongen zij de lijsttrekkers om mooie praatjes achterwege te laten en concreet te zijn.

Het eerste discussiethema 'studenten' wordt enthousiast ingeleid door Mark van Pelt, voorzitter van de Stichting Overleg Tilburgse Studentenverenigingen. Tilburg telt meer dan 26.000 studenten die, naast de grote financiële bijdrage die zij aan de stad leveren, van grote sociaal-maatschappelijke waarde zijn. 'Moet Tilburg haar studenten koesteren?' Lees meer...

Marjo Frenk en Johan van de Hout

Omdat de stem van het volk in een democratie nou eenmaal de belangrijkste is, heeft Zetrepons voor TilburgDebatStad een onderzoek uitgevoerd waarin de mening van de Tilburger centraal staat. Bijna 75 procent van het volk lijkt het met onze politici eens te zijn dat Tilburg zich meer moet profileren als studentenstad. Ter ontspanning na de eerste discussieronde verzorgde aanstormend singer-songwriter talent Lonneke Kruisbergen met haar ontroerende stem een spetterend muzikaal intermezzo. Een ieder kreeg hierdoor de ruimte even op de voorgaande discussie te reflecteren, zich te ontspannen en klaar te maken voor dat wat nog komen ging.

Bijvoorbeeld een fel debat over kunst en cultuur. De politieke discussie gaat momenteel nu veel te veel over kunstuitingen, zoals het draaiende huis, maar zou moeten gaan over de investering in kunst en cultuur zelf. Frank van Pamelen, voormalig stadsdichter, kwam in een raak en grappig gedicht tot de conclusie dat kunst en cultuur meer oplevert dan het kost. De dames en heren lijsttrekkers kregen daarmee meteen een duidelijke stelling om over te debatteren. Lees meer...

Het isoleren van oude woningen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de Tilburgers, zo rekende directeur Hanneke Doevendans van bouwbedrijf André Doevendans de mensen voor in een cristalheldere powerpointpresentatie. "Dat roepen wij al jaren", reageerde GroenLinks-lijsttrekker Marjo Frenk. Een levendige discussie volgde. Lees meer...

Participatie, het thema van de laatste debatronde, staat bij veel partijen niet meer als zodanig op de agenda. Toch zijn we de tijd van het wij/zij-denken nog lang niet voorbij en zijn er genoeg problemen, zoals criminaliteit, voortijdige schoolverlaters en armoede in de wijken, die benoemd kunnen en moeten worden. Lees meer...

Herman de Regt, wetenschapsfilosoof aan de Universiteit Tilburg, sloot het debat af met een ter plekke geschreven en rake column over politiek, Tilburg, haar inwoners en hun gemeenschappelijke toekomst. Lees de column...

Tilburg DebatStad is een samenwerkingsverband van onder meer Milieucafé, Wereldpodium, BrabantBalie, Studium Generale, Cultureel Café en Science Café.


Volgend artikel: Studenten, lust of last?

verkiezingsdebat Tilburg DebatStad
Lonneke Kruisbergen
De drie sopranen
Nordin Ghouddani
campagne voeren in de foyer

Foto's: Marloes Coppes
Verslag:
Birke Loonen


logo Tilburg DebatStad

Het Grote Verkiezingsdebat werd mede mogelijk gemaakt door:

Logo FDO

logo 013

ZetRespons