2007

Bomen en struiken helpen tegen fijnstof

Leven in een groene stad reduceert stress en bevordert sociaal contact en biodiversiteit. Derdejaarsstudenten milieukunde van Avans Hogeschool in Breda spreken klare taal tijdens het Milieucafé.

Fijnstof kan worden afgevangen met fijne bladen en takken. Er zijn naaldbomen die 45 zakken fijnstof kunnen opvangen, staven de studenten met tekeningen. Wel moet de aanleg in hoge open structuren, waar de wind vrij spel heeft.

Drie gebieden namen de studenten onder de loep. Bijvoorbeeld het te ontwikkelen Piushavengebied. “Als de appartementen groen op de gevels hebben, daktuinen en parkjes, is er veel te winnen”, stellen zij gedecideerd. “Gemeenten kunnen eisen stellen aan planontwikkelaars. En particulieren kunnen worden beloond als ze groen aanleggen.”

"Maak het gebied eenvijfde groen, dan wordt eenvijfde fijn stof afgevangen", besluiten ze. Marieke Moorman neemt enthousiast het rapport in ontvangst en de kennis mee naar huis.

De Powerpoint-presentatie van de Avans-studenten.


Volgend artikel: Een zomeravondreis met Lupa Luna

Groenplan Piushaven

Verslag: Andrea van Dael/JEM