2008

Van der Weegen op onduurzame pad?

Milieuonvriendelijke keuzes worden hem verweten. De winnaar van de Milieucafé Award 2003, Wim Timmermans van bouwbedrijf Van der Weegen, wordt het vuur aan de schenen gelegd. Moeten coniferen wijken voor 26 appartementen in de kloostertuin aan de Bredaseweg in Tilburg?

'Het plan is natuurvriendelijk', stelt Timmermans zelf. 'Want er blijven lange zichtlijnen bestaan, zodat de parkstructuur wordt behouden.' Henk Moller Pilot, winnaar van de Milieucafé Award 2008 en lid van de gemeentelijke commissie stedelijk groen, toont zich verbolgen. Hij stelt dat de bewuste adviescommissie groen pas bij de bouwplannen is betrokken nádat de paters en de gemeente al hadden besloten voor deze bouwlocatie. 'We verliezen straks een laatste stukje robuuste natuur in hartje Tilburg. Vogels, zoals de boomklever, sperwer en bosuil zullen er verdwijnen. Een buitengewoon zwak rapport vormt de grondslag voor de inrichting.'

Timmermans verdedigt zich dat de bouwplannen binnen het bestemmingsplan passen: 'De paters hebben neveninkomsten nodig. Alle loofbomen blijven behouden. Ook andere vitale, waardevolle bomen laten we staan, mits ze niet in de weg staan.'

Deel 1:

Deel 2:


Volgend artikel: Liberaal

Publiek

Foto: Bianca Vleugels

Verslag: Andrea van Dael/JEM