Milieucafé 8 maart 2018

Piushaven als voorbeeld

Het kan groener en moet natter

De laatste spreker is John La Haye. Hij staat al jaren bekend om zijn betrokkenheid bij het Piushavengebied. Onvermoeibaar is hij bezig om water, natuur en de Piushaven met elkaar te verbinden. Zonder hem had deze nieuwe extensie van de binnenstad er anders uitgezien.

John La Haye verklaart zelf dat water zijn drijfveer is, maar dat hij het nu over de stad gaat hebben. De opgave is om Tilburg leefbaar te houden. John kan dit niet rijmen met de keuzes die worden gemaakt. Hij toont een kenmerkende foto van een straat met afgezaagde boomstronken. Het bekende verhaal van bomen die in de weg staan van kabels, leidingen of een nieuwe riolering. De natuur komt er kortom bekaaid af. Zelfs in de nieuwbouw zoals die ontwikkeld wordt in het Piushavengebied zien we toch vooral betonnen kolossen, bedekt met baksteen. De foto met een scharminkelig boompje voor een massieve woontoren spreekt duidelijke taal.
Specifiek over water wijst La Haye op het verkoelend effect in een dichtbevolkte bebouwde omgeving. Tilburg kent nu al hitte-eilanden waar de warmtestress vanaf straalt. Robuuste waterpartijen zijn de beste manier om daar tegenwicht aan te bieden. De moraal: geef natuur de ruimte. Doe recht aan het belang van water. Houd de stad leefbaar voor mens en natuur.

Hoewel La Haye enigszins uit de tijd is gelopen, knikt de zaal instemmend en enthousiast na zijn betoog.

D66, Lokaal Tilburg, GL

Berend de Vries van D66 laat weten het voor meer dan 90 procent eens te zijn met John. De ontwikkelingen gaan nog niet precies zoals hij wil, maar we gaan die kant op. De gemeente gaat het water terugbrengen in het nieuwe Spoorpark. "We zullen nog meer plekken zoeken waar dit mogelijk is. Wat die kabels en leidingen betreft: daar ligt inderdaad een opgave. Daar kijken we naar."

Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) denkt 'misschien nog wel groener'. Hij is het voor de volle 100 procent eens met John. "Ik ben niet van de vierkante meters groen, maar van kubieke meters groen. De hittestress in het centrum is inderdaad enorm. We meten acht tot tien procent temperatuurverschil met de buitenwijken. Er moet écht groen bij. Het devies is: asfalt eruit, bomen erin. Zo sla je twee vliegen in een klap."

Daar kan GroenLinks-lijsttrekker Mario Jacobs moeilijk overheen bieden. "Voor 110 procent het met spreker eens zijn, zou flauw zijn. We spreken John allemaal regelmatig. We kennen zijn passie en betrokkenheid bij de Piushaven. Er is daar nog ruimte voor meer bomen. Laten we doorpakken en de parkeergarage Koningsplein eruit trekken. [De wethouder verwijst naar een nieuw plan om dit plein vérgaand te vergroenen, red.] En die van het Louis Bouwmeesterplein ook."

Pleinen
John is bijna overdonderd na zoveel complimenten. Hij waardeert Berende de Vries als wethouder zeer maar mist gewoon ontzettend veel groen in de Piushaven. "Als ik dat opmerk krijg ik te horen: Je hebt volkomen gelijk - en dan gebeurt de kaalslag weer! Ik praat vooral mee om erger te voorkomen. Wat de ideeën betreft: ik denk dat het Koningsplein inderdaad best een Koningshaven kan worden."
D66 ziet al een soort Akkoord van Paradox opdoemen. Er is al een plan neergelegd voor een groen Koningsplein. – Waarbij water een belangrijke voorwaarde is, voegt John toe.
GroenLinks ziet kansen om meteen het Louis Bouwmeesterplein te regelen en de parkeergarage aldaar in te wisselen voor een transferium.
Berend de Vries wijst op de fontein die is aangelegd achter het station op het Johan Stekelenburgplein. "Zoiets is leuk en helpt ook tegen de hitte. Het Stekelenburgplein wordt straks voor meer dan de helft groen ingericht. En tja, die kabels en leidingen liggen overal. Ze maken het lastig om bomen te planten. De gemeente is in overleg met de nutsbedrijven om kabels en leidingen mogelijk te bundelen. Zo maken we ruimte en zijn we beter voorbereid op de toekomst."
Mario Jacobs is verrast over de hoeveelheid groene ideeën die nu naar boven komen. "Ik hoop oprecht dat we dit kunnen gaan verzilveren. Groene Piushaven, groen Koningsplein, groen Louis Bouwmeesterplein; dat gaan we dus regelen."
Lokaal Tilburg trapt op de rem en merkt op dat de bewoners van de binnenstad wel allemaal hun auto willen houden. Dit moet ook nog geregeld worden. Frans bedoelt: niet te snel parkeergarages slopen.

John La Haye dankt tot besluit voor de gelegenheid, want de bewoners zelf komen zelden aan het woord. Hij heeft een paar zelfgekweekte boompjes meegenomen voor enkele dames. Onder wie Caroline Docters van Leeuwen ('de moeder van de Piushaven'). Een gul applaus valt hem te deel. Donderdag 29 maart gaat het debat verder over waar Berend de Vries al op hintte: het Akkoord van Paradox.

En daarmee is een vol programma tot een prima einde gebracht. De pitchers krijgen nog een slotapplaus want zij hebben echt hun nek uitgestoken en gezorgd voor een gevarieerd aanbod.

 


Volgend artikel: Merel Donders


John La Haye


Frans van Aarle, Mario Jacobs en Berend de Vries


Frans van Aarle, Mario Jacobs en Berend de Vries


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk