2019

Erik de Ridder wordt watergraaf

Nieuwe functie voor Tilburgse wethouder

Negen jaar is hij wethouder van Tilburg geweest voor het CDA. In die hoedanigheid was hij regelmatig te gast in het Milieucafé. Maar anderhalf jaar na de start van zijn derde termijn, maakte Erik de Ridder bekend dat hij de nieuwe watergraaf van waterschap De Dommel wordt. Op 16 april wordt hij geïnstalleerd. Het is in elk geval iets heel anders dan bijvoorbeeld de portefeuille Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behartigen.

Nu is weggaan een vak op zich. Er waren mensen die het merkwaardig vonden dat de lijsttrekker van het CDA, na een half jaar solliciteerde naar een nieuwe baan. Het was niet per se iets wat hij zocht, zo blijkt: "Iemand wees mij op deze vacature en de sluitingsdatum voor sollicitanten was 8 januari. Dat zette een denkproces in gang wat uiteindelijk leidde tot de gedachte: misschien moet hem dat wel zijn," verklaart Erik de Ridder.

Hij ziet het als een positieve nieuwe stap. "Ik was negen jaar wethouder, met heel veel plezier. Het is de mooiste baan, maar iedereen weet ook na negen jaar dat je niet er nog een keer 9 jaar aan gaat vastknopen." Het zat er sowieso een keer aan te komen, bedoelt De Ridder.

Daarnaast vind hij de functie bij een waterschap wel passen: "Ik ben opgegroeid in Dordrecht, dus ik heb altijd een gevoel met water gehad. Nu kan ik deze stap maken en kom ik in een andere rol weer met water in contact." Erik vertelt dat zijn vader vroeger altijd bij Rijkswaterstaat heeft gewerkt. "Op vakanties heb ik alle sluizen en bruggen van Nederland gezien en dat is absoluut leuk."

Hoogtepunten
In Tilburg heeft hij veel mooie dingen kunnen betekenen voor de stad; nu krijgt hij een andere rol, omdat hij geacht wordt boven de partijen te staan. "Maar het is nog steeds een kwestie van verbindingen maken tussen mensen."

De reacties op de aankondiging van zijn vertrek waren gemengd. "Mensen vinden het jammer dat ik ga maar ze gunnen het mij ook. Ik heb negen jaar lang Tilburg trouw gediend. En de portefeuille Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heb ik ervaren als een hoogtepunt. Dat Tilburg Fair Trade-gemeente is geworden, en dat er een manifest MVO Inkopen ligt, daar ben ik trots op." Als andere hoogtepunten noemt De Ridder de vernieuwing van de binnenstad, waarbij naast de stenen ook aandacht is gekomen voor vergroening.

Wat had hij liever anders gezien? De Ridder zegt teleurgesteld te zijn over de verkiezingsuitslag. Hij zou een lijstje kunnen maken met highs en lows, maar sommige dingen hebben kenmerken van allebei. Erik wijst op het chroom 6-dossier. [Waarbij mensen in het kader van een werkervaringsproject, blootgesteld werden aan giftige verf, red.] "Weliswaar is dit voor mijn tijd begonnen maar het zit wel onder mijn huid… Zoiets raakt me en dat zit dan toch echt diep."

Stadskantoor
Wat De Ridder zal meenemen is zijn bestuurlijke ervaring. "In dit soort functies moet je met grote regelmaat een kop koffie gaan drinken met iemand. Wat ik heb geleerd is dat er altijd een verbinding te maken valt – en dat zal ook van de watergraaf vaak gevraagd worden. Als je weet waar iemand vandaan komt, kun je hem ook ergens heen brengen." Als lastig voorbeeld noemt Erik de renovatie van het Stadskantoor. "Een ingewikkeld dossier, waarvan ik in eerste aanleg dacht: ik breng de partijen wel tot elkaar. Helaas is dat toen niet meteen gelukt, de tegenstellingen bleken toch onoverbrugbaar. Die ervaring neem ik wel mee naar Boxtel, zoiets gaat me niet meer overkomen."

Tilburg blijkt al vooruit te lopen op de nieuwe posities, zo blijkt. "Wethouder Mario Jacobs heeft een lobbybrief in voorbereiding met een aantal gezamenlijke ambities. Ik ben daar uiteraard zeer voor, want ik begrijp dat de gemeente Tilburg die gaat betalen," grapt de nieuwe watergraaf.

Op het gebied van klimaat liggen er natuurlijk ook uitdagingen voor waterschap De Dommel. "Dat is nu precies het mooie van mijn nieuwe rol: straks wordt er een akkoord gemaakt. Besturen gaan met elkaar in gesprek onder leiding van Marieke Moorman [oud-wethouder van Tilburg en burgemeester van Bernheze, red]. Waar de accenten komen te liggen, wordt bepaald door mensen die vandaag in de Staten geïnstalleerd zijn. Eén van mijn taken wordt zorgen dat ze goed met elkaar blijven samenwerken. Er kunnen tegenstellingen zijn, maar je moet als bestuurders wel de verbinding blijven zoeken. Voor een watergraaf vereist dit gevoel voor belangen en accentverschillen. Mijn taak is te zorgen dat ambities worden gerealiseerd."

Als voorbeeld noemt De Ridder het beregeningsverbod. "Daar ging het toevallig vandaag over – niet zo gek na die droge zomer. Voor natuurbeschermers mag de bodem wel wat natter zijn, boeren met hun landbouwmachines zien dat graag anders. Maar dit vind ik nu juist leuk. Zoals ik al zei, als je weet waar mensen vandaan komen, weet je ook waar je ze heen kan brengen. Daar geloof ik echt in."

Er zijn mensen die vinden dat het waterschap een functioneel bestuur zou moeten hebben. Bemenst door techneuten en vakspecialisten. "En die mensen vragen mij dan: wat weet u eigenlijk van water? Mijn antwoord is: Steeds meer!" Erik de Ridder claimt dat hij snel leert, hij had ook maar twee maanden inwerktijd voordat hij serieus zaken moest gaan doen over de wethoudersportefeuille Maatschappelijke Ondersteuning.

Met die kanttekening wordt het gesprekje afgesloten. Het moet raar lopen willen we watergraaf Erik de Ridder niet een paar keer terug gaan zien in het Milieucafé.


Volgend artikel: Zwarte duif betovert bezoekers Milieucafé


Foto's: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk