Milieucafé 31 januari 2019

Verkiezingen op 20 maart

Wat valt er te kiezen bij het Waterschap

Twee mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. Veerle Slegers, voormalig lid van de Tilburgse gemeenteraad, staat nummer 3 op de lijst van Water Natuurlijk bij waterschap De Dommel. En Rein Valk, de nummer 4 van het CDA voor Brabantse Delta, is ook gemeenteraadslid in Tilburg.

Waarom stellen mensen zich kandidaat voor een onbekende bestuurslaag?
Veerle is heel nuchter: "Omdat een aantal mensen zei dat ik het moest doen. Eigenlijk hebben ze wel gelijk. Zelf ben ik een fan van alles wat met openbaar bestuur te maken heeft. En het openbaar bestuur verdient aandacht; decennia lang is er op bezuinigd, nu blijkt dat die overheid toch wel nodig is. Voor natuur, voor goede openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld."

Rein Valk beaamt dat waterschappen helaas bij 75 procent van de mensen niet bekend zijn. "Terwijl water een eerste levensbehoefte is… belangrijk ook voor natuur en veiligheid. Prins Claus had destijds al gelijk met zijn watermanagement. Mijn taak is om de awareness scherper te maken."

Men kan zich afvragen of waterschappen niet gewoon een functioneel bestuur zijn. Waarom zijn bestuursleden politiek gebonden? Speelt partijpolitiek überhaupt een rol?
Veerle Slegers ziet niet zoveel partijpolitiek. "Water Natuurlijk herbergt meerdere partijen en er lopen mensen rond van allerlei slag. Ze hebben gemeen dat ze natuur en milieu en klimaat belangrijk vinden. Waterschappen hebben traditioneel geborgde zetels, bijvoorbeeld voor de landbouw. In een traditionele combinatie met CDA en VVD, zijn de belangen voor landbouw en industrie prima geborgd. Natuur en klimaat komen veel minder aan bod – en daar staat Water Natuurlijk dus voor."

Rein Valk ziet ook minder partijpolitiek bij de waterschappen. Ze zijn ook al eeuwenoud… Toch spelen er wel politieke vraagstukken. "Het CDA heeft bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma staan dat minima en zzp-ers geen waterschapsheffing hoeven te betalen. Andere partijen laten dit over aan gemeenten maar wij vinden dat dit voor iedereen in het waterschap moet gelden."

Veerle is bekend met inkomenspolitiek maar wil in De Dommel vooral de natuur- en klimaatstem laten horen. "In de komende jaren zal dat belangrijker worden. Misschien moeten we het wel klimaatschappen gaan noemen! Zoals Kees Jan de Vet al uitlegde, bij de waterschappen vind je de expertise voor water, droogte, natuur en hittestress."

Toch houdt presentator Frans Post twijfel of dit nu geschikte profileringsthema's zijn. Is iemand tegen duurzaamheid?
"Straks ging het over stikstof in relatie tot de natuur," reageert Slegers. "Het CDA komt op voor de belangen van de agrarische sector. Bij schaarste gaat allereerst het nodige water naar de boeren. Wij van Water Natuurlijk zeggen: die boeren moeten zich gewoon beter gaan voorbereiden op droogte en anders gaan boeren. Het is juist de kwetsbare natuur die aandacht behoeft."

Rein Valk wil dit beeld toch wat nuanceren. "Het CDA is geen boerenpartij maar een brede volkspartij." [Gejoel en gelach in de zaal, red.] "Intensieve veehouderij hoeft voor ons ook niet. Maar het gaat niet goed met de boerenstand. Per week gooien twee a drie boeren het bijltje erbij neer! Die mensen verdienen ook aandacht. Je kunt natuurlijk de intensieve veehouderij naar Polen verplaatsen maar dat is ook niet de oplossing voor onze voedselvoorziening."

Waar gaan tot besluit deze kandidaten zich de komende vier jaar sterk voor maken?
Voor Veerle ligt het zwaartepunt bij de overschakeling naar duurzaam boeren. Verder pleit ze voor een rolbewuste overheid: "De Dommel vond het in het verleden een goed idee om samen te gaan werken met bedrijven die zelf afvalwater zuiveren. Prompt stopte het waterschap met investeren in eigen reinigingscapaciteit. Nu blijkt dat we ineens met een tekort zitten."

De inzet van Rein Valk zal gericht zijn op de enorme klimaatverschillen in de stad. "In Tilburg kunnen temperatuurverschillen oplopen tot 8 graden... Dat gaan we aanpakken door meer groen in de stad, geveltuintjes, en betere bestemmingsplannen."

De moraal van het verhaal: er valt dus wel degelijk iets te kiezen bij de waterschapsverkiezingen.

 


Volgend artikel: Houtstook en de gezondheid


Foto's: Jasper Schoonhoven

Verslag: Hans van den Berk