2010

Een ambtelijk slot

Zjef NaaijkensDagsluiter Zjef Naaijkens beklimt als Bertje d'n Burgemister het podium om zich te beklagen over de video van de vorige keer. Hij is wel 63.000 keer bekeken op YouTube maar het eerste stukje ontbreekt! Dus nou is zijn hele lobbycampagne voor het burgemeesterschap in de soep gelopen. Het Centraal Planbureau adviseerde hem daarom om ambtenaar te worden. Een Tijdelijk Ingehuurd Deskundige.

Als zodanig ging Bertje op huisbezoek in Tilburg Noord om schotels te gaan opnemen. Namens de gemeente. Want van de straat af had hij geconstateerd dat er in deze flat geen sprake was van een goedgekeurde Hollandse Schotel, de zogeheten Goedendag-schotel met een diameter van 60 tot 80 centimeter. Nee, mevrouw had een Turks-Marokkaanse schotel van wel 90 centimeter aan de gevel hangen. Een shawarma-schotel! En die zijn niet toegestaan in Tilburg. Bertje zou niet verbaasd zijn als er straks ook nog ondergrondse windmolens komen.

Absurde humor, inderdaad. Maar het stond wel in de krant. Net zo'n absurd bericht als dat over de het zichtbarezonnepanelenverbod van de Welstandscommissie. Waarmee de cirkel in het tachtigste Milieucafé mooi rond is.

 Volgend artikel: Milieucafé 25 maart 2010

Zjef Naaijkens
Zjef Naaijkens
Zjef Naaijkens

Foto’s: Wendy Presser

Verslag: Hans van den Berk